Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Bremanger (Vestland)

Det er til nå registrert totalt 12452 individ og 68 arter fra 25 hager.

Alle områder»Vestland»Alver»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis100% (25)1922
Blåmeis88% (22)1166
Rødstrupe68% (17)169
Svarttrost64% (16)492
Grønnfink60% (15)2007
Bokfink44% (11)779
Skjære40% (10)260
Spettmeis40% (10)324
Granmeis36% (9)112
Dompap36% (9)768
Gråsisik32% (8)285
Kråke28% (7)292
Gråspurv28% (7)188
Bjørkefink28% (7)621
Grønnsisik24% (6)1314
Gråtrost20% (5)225
Løvmeis20% (5)526
Flaggspett20% (5)20
Havørn20% (5)21
Gjerdesmett20% (5)97
Svartmeis16% (4)17
Ravn16% (4)35
Gulspurv16% (4)28
Stær12% (3)166
Munk12% (3)5
Grønnspett12% (3)5
Rødvingetrost12% (3)150
Linerle8% (2)30
Hønsehauk8% (2)5
Spurvehauk8% (2)15
Toppmeis8% (2)5
Ringdue8% (2)10
Hjort8% (2)28
Sidensvans8% (2)26
Brunsisik8% (2)4
Trekryper8% (2)26
Stokkand4% (1)20
Gråhegre4% (1)18
Låvesvale4% (1)1
Gråmåke4% (1)21
Taksvale4% (1)36
Vipe4% (1)3
Jernspurv4% (1)1
Fuglekonge4% (1)3
Buskskvett4% (1)1
Stjertmeis4% (1)4
Gransanger4% (1)2
Hagesanger4% (1)2
Skogdue4% (1)9
Nøtteskrike4% (1)29
Gjøk4% (1)10
Svarthvit fluesnapper4% (1)26
Løvsanger4% (1)11
Fossekall4% (1)8
Røyskatt4% (1)3
Snøspurv4% (1)7
Storspove4% (1)34
Ekorn4% (1)1
Katt4% (1)5
Hvitkinngås4% (1)1
Småspove4% (1)3
Tyrkerdue4% (1)1
Pilfink4% (1)2
Stillits4% (1)37
Markmus4% (1)2
Kjernebiter4% (1)6
Rødstjert4% (1)1
Hvitryggspett4% (1)1