Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Voss (Vestland)

Det er til nå registrert totalt 19751 individ og 69 arter fra 225 hager.

Alle områder»Vestland»Alver»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis90% (203)4723
Blåmeis72% (164)2227
Skjære55% (125)1081
Dompap40% (92)1186
Spettmeis37% (85)371
Svarttrost37% (85)423
Granmeis28% (63)546
Rødstrupe28% (63)189
Grønnsisik26% (60)1583
Kråke25% (58)495
Gråsisik24% (54)1556
Flaggspett22% (51)165
Gråspurv22% (50)1159
Svartmeis18% (42)177
Gulspurv18% (42)403
Grønnfink17% (39)913
Nøtteskrike15% (35)210
Løvmeis14% (32)205
Bokfink12% (29)476
Spurvehauk10% (24)38
Bjørkefink8% (18)501
Katt7% (17)41
Ekorn7% (16)41
Pilfink4% (11)66
Gråtrost4% (10)34
Hjort3% (8)26
Gjerdesmett3% (8)16
Stillits3% (8)63
Kjernebiter3% (8)112
Brunsisik3% (7)184
Trekryper2% (6)12
Toppmeis2% (5)15
Ravn2% (5)28
Kongeørn1% (4)9
Knoppsvane1% (4)36
Havørn1% (4)6
Stokkand1% (3)21
Gråhegre1% (3)4
Fossekall1% (3)15
Sangsvane1% (3)135
Sidensvans1% (3)39
Polarsisik1% (3)41
Gråmåke0% (2)16
Hønsehauk0% (2)2
Stær0% (2)2
Fuglekonge0% (2)3
Kattugle0% (2)4
Munk0% (2)13
Snøspurv0% (2)43
Linerle0% (1)3
Låvesvale0% (1)26
Fiskemåke0% (1)10
Jernspurv0% (1)1
Stjertmeis0% (1)12
Grønnspett0% (1)4
Gråspett0% (1)2
Laksand0% (1)2
Siland0% (1)2
Røyskatt0% (1)1
Rødrev0% (1)1
Orrfugl0% (1)18
Tyrkerdue0% (1)1
Snømus0% (1)1
Nøttekråke0% (1)2
Bergirisk0% (1)1
Fjellrype0% (1)5
Haukugle0% (1)2
Hvitryggspett0% (1)2
Nordlig storskarv0% (1)1