Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Voss (Vestland)

Det er til nå registrert totalt 21 707 individ og 70 arter fra 242 foringsplasser.

Alle områder»Vestland»»

Periode »

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Kjøttmeis90% (218)5 251Kart
Blåmeis74% (181)2 584Kart
Skjære56% (137)1 250Kart
Dompap42% (103)1 344Kart
Svarttrost38% (93)486Kart
Spettmeis38% (92)421Kart
Rødstrupe30% (74)232Kart
Granmeis27% (66)580Kart
Kråke26% (64)556Kart
Grønnsisik24% (60)1 595Kart
Gråspurv23% (56)1 310Kart
Gråsisik23% (56)1 586Kart
Flaggspett22% (54)174Kart
Svartmeis17% (43)185Kart
Gulspurv17% (43)433Kart
Grønnfink16% (41)979Kart
Nøtteskrike14% (36)215Kart
Løvmeis13% (33)216Kart
Bokfink13% (32)486Kart
Spurvehauk10% (25)43Kart
Katt8% (20)50Kart
Bjørkefink7% (18)508Kart
Ekorn7% (18)51Kart
Pilfink5% (14)106Kart
Gråtrost4% (11)36Kart
Gjerdesmett3% (9)18Kart
Hjort3% (8)26Kart
Stillits3% (8)91Kart
Kjernebiter3% (8)113Kart
Brunsisik2% (7)184Kart
Ravn2% (6)37Kart
Trekryper2% (6)13Kart
Toppmeis2% (5)15Kart
Hønsehauk1% (4)4Kart
Kongeørn1% (4)9Kart
Knoppsvane1% (4)36Kart
Havørn1% (4)7Kart
Stokkand1% (3)21Kart
Gråhegre1% (3)4Kart
Kattugle1% (3)5Kart
Fossekall1% (3)15Kart
Sangsvane1% (3)175Kart
Sidensvans1% (3)39Kart
Polarsisik1% (3)41Kart
Gråmåke0% (2)16Kart
Stær0% (2)2Kart
Fuglekonge0% (2)3Kart
Munk0% (2)13Kart
Snøspurv0% (2)43Kart
Linerle0% (1)3Kart
Låvesvale0% (1)26Kart
Fiskemåke0% (1)10Kart
Jernspurv0% (1)1Kart
Stjertmeis0% (1)12Kart
Grønnspett0% (1)4Kart
Gråspett0% (1)2Kart
Laksand0% (1)2Kart
Siland0% (1)2Kart
Røyskatt0% (1)1Kart
Rødrev0% (1)1Kart
Orrfugl0% (1)18Kart
Storskarv0% (1)3Kart
Tyrkerdue0% (1)1Kart
Snømus0% (1)1Kart
Nøttekråke0% (1)2Kart
Bergirisk0% (1)1Kart
Fjellrype0% (1)5Kart
Haukugle0% (1)2Kart
Hvitryggspett0% (1)2Kart
Nordlig storskarv0% (1)1Kart