Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Farsund (Agder)

Det er til nå registrert totalt 36 546 individ og 87 arter fra 137 foringsplasser.

Alle områder»Agder»»

Periode »

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Kjøttmeis91% (125)7 197Kart
Blåmeis82% (113)5 689Kart
Svarttrost71% (98)1 619Kart
Skjære70% (96)1 679Kart
Rødstrupe64% (89)717Kart
Gråspurv49% (68)5 733Kart
Spettmeis47% (65)822Kart
Flaggspett38% (53)409Kart
Bokfink36% (50)1 404Kart
Dompap34% (47)847Kart
Gulspurv32% (44)1 921Kart
Grønnfink30% (42)1 314Kart
Pilfink29% (41)1 848Kart
Nøtteskrike29% (40)268Kart
Bjørkefink28% (39)1 297Kart
Kråke27% (38)380Kart
Svartmeis17% (24)151Kart
Kjernebiter16% (22)252Kart
Gråtrost14% (20)85Kart
Stær13% (19)427Kart
Gjerdesmett13% (19)109Kart
Tyrkerdue13% (18)259Kart
Spurvehauk11% (16)57Kart
Kaie11% (16)279Kart
Ekorn10% (15)52Kart
Stillits10% (15)188Kart
Granmeis10% (14)182Kart
Ringdue10% (14)48Kart
Løvmeis9% (13)102Kart
Rugde8% (12)34Kart
Grønnsisik8% (11)182Kart
Gråmåke6% (9)293Kart
Jernspurv5% (7)35Kart
Gråsisik5% (7)122Kart
Fiskemåke4% (6)34Kart
Måltrost4% (6)10Kart
Katt4% (6)45Kart
Hønsehauk3% (5)6Kart
Grønnspett3% (5)12Kart
Rødvingetrost3% (5)15Kart
Sidensvans3% (5)74Kart
Fuglekonge2% (4)17Kart
Munk2% (4)30Kart
Ravn2% (4)35Kart
Knoppsvane2% (4)45Kart
Kattugle2% (3)7Kart
Toppmeis2% (3)9Kart
Dvergspett2% (3)7Kart
Rådyr2% (3)8Kart
Husmus2% (3)12Kart
Trekryper2% (3)5Kart
Varsler2% (3)4Kart
Stokkand1% (2)35Kart
Gråhegre1% (2)5Kart
Svartbak1% (2)7Kart
Heipiplerke1% (2)5Kart
Grankorsnebb1% (2)15Kart
Fossekall1% (2)2Kart
Gråspett1% (2)7Kart
Kvinand1% (2)8Kart
Havørn1% (2)2Kart
Ærfugl1% (2)16Kart
Bydue1% (2)15Kart
Brunsisik1% (2)5Kart
Vannrikse1% (2)2Kart
Spurveugle1% (2)5Kart
Hornugle1% (2)3Kart
Vipe0% (1)1Kart
Sanglerke0% (1)2Kart
Musvåk0% (1)2Kart
Stjertmeis0% (1)7Kart
Brunnakke0% (1)1Kart
Kornkråke0% (1)1Kart
Hettemåke0% (1)3Kart
Snøspurv0% (1)1Kart
Sjøorre0% (1)1Kart
Svartspett0% (1)1Kart
Storskarv0% (1)7Kart
Toppskarv0% (1)1Kart
Havelle0% (1)2Kart
Skjærpiplerke0% (1)2Kart
Vintererle0% (1)1Kart
Markmus0% (1)1Kart
Jaktfalk0% (1)1Kart
Fjellvåk0% (1)1Kart
Hvitryggspett0% (1)1Kart
Svartkråke0% (1)1Kart