Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Kongsvinger (Innlandet)

Det er til nå registrert totalt 28 525 individ og 76 arter fra 163 foringsplasser.

Alle områder»Innlandet»»

Periode »

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Kjøttmeis99% (162)4 577Kart
Blåmeis87% (142)2 955Kart
Skjære79% (129)1 518Kart
Spettmeis71% (117)825Kart
Flaggspett64% (105)432Kart
Dompap63% (104)2 582Kart
Gulspurv57% (93)2 740Kart
Pilfink44% (73)2 350Kart
Nøtteskrike44% (72)487Kart
Grønnfink43% (71)1 365Kart
Ekorn36% (59)333Kart
Gråsisik26% (44)1 519Kart
Granmeis25% (42)290Kart
Svartmeis20% (34)250Kart
Gråspurv20% (33)376Kart
Svarttrost19% (32)124Kart
Grønnsisik19% (32)1 653Kart
Bjørkefink15% (26)531Kart
Toppmeis15% (25)93Kart
Kråke14% (24)306Kart
Rådyr13% (22)144Kart
Spurvehauk12% (20)39Kart
Kaie12% (20)798Kart
Stjertmeis10% (17)116Kart
Bydue9% (16)406Kart
Bokfink8% (14)380Kart
Rødstrupe7% (12)25Kart
Stillits7% (12)192Kart
Gråspett6% (11)41Kart
Katt6% (11)36Kart
Sidensvans6% (10)358Kart
Gråtrost4% (8)48Kart
Spurveugle4% (7)8Kart
Rødrev3% (6)8Kart
Trekryper3% (6)15Kart
Tyrkerdue3% (5)20Kart
Kjernebiter3% (5)15Kart
Ravn2% (4)16Kart
Elg2% (4)16Kart
Brunsisik2% (4)202Kart
Hønsehauk1% (3)17Kart
Kattugle1% (3)3Kart
Fasan1% (3)3Kart
Lavskrike1% (3)9Kart
Småskogmus1% (3)11Kart
Musvåk1% (2)17Kart
Jernspurv1% (2)15Kart
Grankorsnebb1% (2)12Kart
Ringdue1% (2)17Kart
Grønnspett1% (2)3Kart
Hare1% (2)6Kart
Sangsvane1% (2)3Kart
Nøttekråke1% (2)9Kart
Linerle0% (1)3Kart
Stær0% (1)1Kart
Vipe0% (1)4Kart
Kongeørn0% (1)1Kart
Kornkråke0% (1)153Kart
Munk0% (1)2Kart
Kanadagås0% (1)4Kart
Måltrost0% (1)1Kart
Svarthvit fluesnapper0% (1)1Kart
Dvergspett0% (1)1Kart
Laksand0% (1)2Kart
Røyskatt0% (1)1Kart
Snøspurv0% (1)1Kart
Storlom0% (1)4Kart
Hjort0% (1)1Kart
Grågås0% (1)2Kart
Trane0% (1)3Kart
Husmus0% (1)10Kart
Markmus0% (1)4Kart
Vandrefalk0% (1)1Kart
Polarsisik0% (1)8Kart
Konglebit0% (1)2Kart
Hvitryggspett0% (1)1Kart