Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Kongsvinger (Innlandet)

Det er til nå registrert totalt 21674 individ og 71 arter fra 124 hager.

Alle områder»Innlandet»Alvdal»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis99% (123)3353
Blåmeis89% (111)2180
Skjære82% (102)1037
Spettmeis73% (91)596
Flaggspett68% (85)330
Dompap66% (83)2116
Gulspurv56% (70)2019
Nøtteskrike46% (58)356
Pilfink45% (56)1721
Grønnfink42% (53)1126
Ekorn34% (43)192
Gråsisik32% (40)1478
Granmeis25% (31)233
Svartmeis22% (28)184
Toppmeis20% (25)87
Svarttrost20% (25)98
Grønnsisik20% (25)1463
Kråke16% (21)242
Gråspurv16% (21)200
Kaie12% (16)528
Spurvehauk12% (15)31
Rådyr12% (15)88
Stjertmeis9% (12)71
Bydue9% (12)290
Bjørkefink8% (11)306
Gråspett8% (10)38
Bokfink7% (9)355
Stillits7% (9)153
Katt5% (7)14
Sidensvans4% (6)228
Spurveugle4% (6)6
Gråtrost4% (5)41
Rødstrupe4% (5)10
Ravn2% (3)6
Rødrev2% (3)4
Tyrkerdue2% (3)16
Lavskrike2% (3)9
Kjernebiter2% (3)13
Brunsisik2% (3)172
Hønsehauk1% (2)13
Kattugle1% (2)2
Grankorsnebb1% (2)12
Løvmeis1% (2)7
Ringdue1% (2)17
Grønnspett1% (2)3
Sangsvane1% (2)3
Småskogmus1% (2)7
Trekryper1% (2)8
Linerle0% (1)3
Vipe0% (1)4
Musvåk0% (1)11
Jernspurv0% (1)12
Kornkråke0% (1)136
Munk0% (1)2
Kanadagås0% (1)4
Måltrost0% (1)1
Dvergspett0% (1)1
Laksand0% (1)2
Elg0% (1)4
Røyskatt0% (1)1
Snøspurv0% (1)1
Storlom0% (1)4
Grågås0% (1)2
Fasan0% (1)1
Trane0% (1)3
Markmus0% (1)4
Nøttekråke0% (1)4
Vandrefalk0% (1)1
Polarsisik0% (1)8
Konglebit0% (1)2
Hvitryggspett0% (1)1