Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Molde (Møre og Romsdal)

Det er til nå registrert totalt 52068 individ og 79 arter fra 274 hager.

Alle områder»Møre og Romsdal»Aukra»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis93% (255)7138
Blåmeis81% (224)4007
Svarttrost73% (201)2214
Skjære69% (191)2115
Rødstrupe51% (140)736
Spettmeis48% (133)830
Gråspurv47% (130)6421
Grønnfink47% (130)4432
Dompap45% (126)2525
Flaggspett36% (101)618
Svartmeis34% (94)1301
Gråsisik33% (93)3448
Gulspurv33% (91)2220
Kråke32% (90)1006
Granmeis31% (85)939
Grønnsisik27% (75)4546
Bokfink20% (57)1179
Bjørkefink20% (56)1275
Nøtteskrike18% (50)458
Løvmeis16% (44)382
Gjerdesmett15% (42)129
Gråtrost13% (36)210
Kjernebiter12% (33)301
Stjertmeis9% (26)712
Ekorn9% (26)69
Spurvehauk9% (25)108
Sidensvans8% (24)1122
Pilfink8% (23)257
Toppmeis8% (22)100
Munk7% (20)81
Trekryper6% (19)87
Havørn5% (16)60
Gråmåke4% (12)50
Stillits4% (12)66
Rådyr4% (11)31
Stær3% (10)76
Fuglekonge3% (10)75
Ravn3% (10)20
Katt3% (10)63
Kaie3% (9)43
Ringdue2% (7)47
Brunsisik2% (6)104
Hønsehauk1% (5)6
Rødvingetrost1% (5)36
Gråspett1% (5)16
Gråhegre1% (3)45
Svartbak1% (3)4
Måltrost1% (3)3
Siland1% (3)19
Rødrev1% (3)4
Sangsvane1% (3)122
Markmus1% (3)3
Polarsisik1% (3)3
Måker0% (2)16
Kongeørn0% (2)2
Hjort0% (2)18
Storskarv0% (2)38
Ærfugl0% (2)50
Tyrkerdue0% (2)5
Nøttekråke0% (2)5
Varsler0% (2)3
Stokkand0% (1)2
Fiskemåke0% (1)6
Oter0% (1)1
Jernspurv0% (1)19
Kattugle0% (1)2
Furukorsnebb0% (1)12
Gransanger0% (1)5
Rugde0% (1)1
Grønnspett0% (1)2
Elg0% (1)5
Storspove0% (1)1
Orrfugl0% (1)1
Grevling0% (1)1
Duefamilien0% (1)1
Bydue0% (1)2
Ringtrost0% (1)1
Småskogmus0% (1)1
Hvitryggspett0% (1)6