Artstre

 • Tornskate (Lanius collurio) Frode Falkenberg (25.05.2004)
 • Gråspett (Picus canus) Frode Falkenberg (15.10.2020)
 • Låvesvale (Hirundo rustica) Frode Falkenberg
 • Fiskeørn (Pandion haliaetus) Frode Falkenberg (20.01.2013)
 • Fjelljo (Stercorarius longicaudus) Frode Falkenberg (17.06.2006)
 • Lavskrike (Perisoreus infaustus) Frode Falkenberg (15.05.2005)
 • Sjøorre (Melanitta fusca) Frode Falkenberg (13.10.2016)
 • Praktærfugl (Somateria spectabilis) Frode Falkenberg (22.03.2013)
 • Musvåk (Buteo buteo) Frode Falkenberg
 • Stellerand (Polysticta stelleri) Frode Falkenberg (22.03.2013)
 • Knekkand (Anas querquedula) Roar Solheim (05.05.2014)
 • Kvinand (Bucephala clangula) Frode Falkenberg (07.02.2021)
 • Svarthalespove (Limosa limosa) Frode Falkenberg (09.05.2004)
 • Myrsnipe (Calidris alpina) Frode Falkenberg (17.06.2020)
 • Bydue (Columba livia domestica) Frode Falkenberg (15.01.2002)
 • Lappspove (Limosa lapponica) Frode Falkenberg (06.09.2005)
 • Havhest (Fulmarus glacialis) Frode Falkenberg (08.09.2012)
 • Gravand (Tadorna tadorna) Frode Falkenberg (28.04.2013)
 • Laksand (Mergus merganser) Frode Falkenberg (07.02.2021)
 • Toppdykker (Podiceps cristatus) Frode Falkenberg (12.06.2006)
 • Horndykker (Podiceps auritus) Frode Falkenberg (12.05.2007)
 • Taffeland (Aythya ferina) Roar Solheim (05.05.2014)
 • Skjeand (Anas clypeata) Roar Solheim (09.05.2015)
 • Krikkand (Anas crecca) Frode Falkenberg (06.05.2012)