Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Nesna (Nordland)

Det er til nå registrert totalt 5943 individ og 51 arter fra 37 hager.

Alle områder»Nordland»Aarborte - Hattfjelldal»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis100% (37)864
Skjære75% (28)294
Gråspurv67% (25)1138
Blåmeis67% (25)266
Dompap64% (24)378
Svarttrost64% (24)103
Kråke56% (21)390
Grønnfink48% (18)1202
Gulspurv32% (12)328
Gråsisik32% (12)290
Bjørkefink24% (9)54
Granmeis24% (9)57
Flaggspett21% (8)13
Grønnsisik18% (7)26
Bokfink16% (6)47
Stær13% (5)41
Svartmeis13% (5)15
Katt10% (4)10
Pilfink10% (4)89
Spurvehauk8% (3)5
Rødstrupe8% (3)3
Havørn8% (3)5
Bydue8% (3)25
Sidensvans8% (3)32
Stokkand5% (2)47
Nøtteskrike5% (2)3
Løvmeis5% (2)10
Tyrkerdue5% (2)17
Brunsisik5% (2)4
Varsler5% (2)2
Gråmåke2% (1)22
Hønsehauk2% (1)1
Krykkje2% (1)8
Svartbak2% (1)6
Fiskemåke2% (1)4
Jernspurv2% (1)1
Hettemåke2% (1)2
Ravn2% (1)6
Grønnspett2% (1)20
Rødvingetrost2% (1)2
Gråspett2% (1)1
Siland2% (1)14
Snøspurv2% (1)2
Storskarv2% (1)33
Ærfugl2% (1)7
Fjæreplytt2% (1)24
Alke2% (1)12
Alkekonge2% (1)1
Bergirisk2% (1)16
Polarsisik2% (1)2
Trekryper2% (1)1