Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Dønna (Nordland)

Det er til nå registrert totalt 4 352 individ og 59 arter fra 32 foringsplasser.

Alle områder»Nordland»»

Periode »

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Kjøttmeis90% (29)659Kart
Blåmeis84% (27)393Kart
Skjære81% (26)298Kart
Dompap78% (25)347Kart
Svarttrost59% (19)156Kart
Grønnfink56% (18)641Kart
Granmeis53% (17)150Kart
Kråke50% (16)215Kart
Gråsisik43% (14)348Kart
Gråspurv40% (13)346Kart
Svartmeis34% (11)62Kart
Bjørkefink25% (8)46Kart
Bokfink25% (8)66Kart
Flaggspett18% (6)15Kart
Spurvehauk15% (5)9Kart
Stær12% (4)73Kart
Rødstrupe12% (4)30Kart
Gulspurv12% (4)44Kart
Havørn12% (4)14Kart
Pilfink12% (4)88Kart
Siland9% (3)22Kart
Rådyr9% (3)5Kart
Sidensvans9% (3)60Kart
Stokkand6% (2)40Kart
Gråmåke6% (2)17Kart
Munk6% (2)5Kart
Spettmeis6% (2)6Kart
Løvmeis6% (2)10Kart
Gråspett6% (2)3Kart
Orrfugl6% (2)3Kart
Storskarv6% (2)65Kart
Linerle3% (1)1Kart
Gråhegre3% (1)3Kart
Hønsehauk3% (1)2Kart
Gråtrost3% (1)4Kart
Svartbak3% (1)5Kart
Fiskemåke3% (1)15Kart
Stjertmeis3% (1)8Kart
Båndkorsnebb3% (1)2Kart
Grankorsnebb3% (1)12Kart
Nøtteskrike3% (1)1Kart
Ravn3% (1)1Kart
Rødvingetrost3% (1)1Kart
Elg3% (1)1Kart
Mink3% (1)1Kart
Hare3% (1)3Kart
Katt3% (1)2Kart
Grågås3% (1)8Kart
Sangsvane3% (1)4Kart
Kortnebbgås3% (1)8Kart
Teist3% (1)1Kart
Alkekonge3% (1)3Kart
Tårnfalk3% (1)1Kart
Tyrkerdue3% (1)1Kart
Grønnsisik3% (1)6Kart
Småskogmus3% (1)6Kart
Polarsisik3% (1)12Kart
Lirype3% (1)2Kart
Hubro3% (1)2Kart