Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Dønna (Nordland)

Det er til nå registrert totalt 3641 individ og 58 arter fra 25 hager.

Alle områder»Nordland»Aarborte - Hattfjelldal»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis92% (23)556
Skjære84% (21)248
Blåmeis84% (21)323
Dompap76% (19)232
Grønnfink68% (17)606
Svarttrost64% (16)132
Granmeis60% (15)116
Kråke52% (13)185
Gråsisik52% (13)230
Gråspurv44% (11)310
Bjørkefink32% (8)44
Bokfink32% (8)60
Svartmeis28% (7)43
Flaggspett24% (6)15
Spurvehauk20% (5)8
Gulspurv16% (4)40
Havørn16% (4)14
Stær12% (3)48
Rødstrupe12% (3)28
Siland12% (3)22
Sidensvans12% (3)60
Pilfink12% (3)65
Stokkand8% (2)40
Gråmåke8% (2)17
Munk8% (2)4
Spettmeis8% (2)6
Rådyr8% (2)3
Orrfugl8% (2)3
Storskarv8% (2)65
Linerle4% (1)1
Gråhegre4% (1)3
Hønsehauk4% (1)2
Gråtrost4% (1)4
Svartbak4% (1)5
Fiskemåke4% (1)15
Stjertmeis4% (1)8
Båndkorsnebb4% (1)2
Grankorsnebb4% (1)12
Nøtteskrike4% (1)1
Løvmeis4% (1)2
Ravn4% (1)1
Rødvingetrost4% (1)1
Gråspett4% (1)2
Elg4% (1)1
Mink4% (1)1
Hare4% (1)3
Katt4% (1)1
Grågås4% (1)8
Sangsvane4% (1)4
Kortnebbgås4% (1)8
Teist4% (1)1
Alkekonge4% (1)3
Tyrkerdue4% (1)1
Grønnsisik4% (1)6
Småskogmus4% (1)6
Polarsisik4% (1)12
Lirype4% (1)2
Hubro4% (1)2