Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Dønna (Nordland)

Det er til nå registrert totalt 3341 individ og 58 arter fra 24 hager.

Alle områder»Nordland»»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis91% (22)482
Skjære87% (21)218
Blåmeis83% (20)292
Dompap75% (18)204
Grønnfink70% (17)590
Svarttrost66% (16)112
Granmeis58% (14)103
Kråke54% (13)178
Gråsisik54% (13)230
Gråspurv41% (10)264
Bjørkefink33% (8)44
Bokfink33% (8)51
Svartmeis29% (7)41
Flaggspett25% (6)15
Spurvehauk20% (5)8
Gulspurv16% (4)40
Havørn16% (4)12
Stær12% (3)48
Rødstrupe12% (3)28
Siland12% (3)22
Sidensvans12% (3)60
Stokkand8% (2)40
Gråmåke8% (2)17
Spettmeis8% (2)6
Orrfugl8% (2)3
Storskarv8% (2)65
Pilfink8% (2)47
Linerle4% (1)1
Gråhegre4% (1)3
Hønsehauk4% (1)2
Gråtrost4% (1)4
Svartbak4% (1)5
Fiskemåke4% (1)15
Stjertmeis4% (1)8
Båndkorsnebb4% (1)2
Grankorsnebb4% (1)12
Munk4% (1)1
Nøtteskrike4% (1)1
Løvmeis4% (1)2
Ravn4% (1)1
Rødvingetrost4% (1)1
Gråspett4% (1)2
Rådyr4% (1)2
Elg4% (1)1
Mink4% (1)1
Hare4% (1)3
Katt4% (1)1
Grågås4% (1)8
Sangsvane4% (1)4
Kortnebbgås4% (1)8
Teist4% (1)1
Alkekonge4% (1)3
Tyrkerdue4% (1)1
Grønnsisik4% (1)6
Småskogmus4% (1)6
Polarsisik4% (1)12
Lirype4% (1)2
Hubro4% (1)2