Fugler ved foringsplassen

Resultater fra perioden 23.01.2010 — 07.02.2010

Det er til nå registrert totalt 263198 individ og 115 arter fra 4377 hager.

Alle områder»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis95% (4166)43742
Blåmeis81% (3588)24150
Skjære71% (3148)12324
Svarttrost55% (2410)9181
Grønnfink46% (2014)22991
Gulspurv42% (1843)31966
Gråspurv35% (1532)21471
Kråke34% (1522)8955
Spettmeis34% (1510)3700
Rødstrupe34% (1500)2616
Dompap34% (1497)11873
Pilfink28% (1250)15511
Flaggspett27% (1224)1786
Granmeis26% (1147)4562
Nøtteskrike21% (942)2789
Svartmeis20% (896)2634
Bjørkefink14% (656)7705
Grønnsisik14% (621)5684
Bokfink13% (581)2879
Gråtrost13% (578)1941
Gråsisik13% (573)5334
Løvmeis10% (438)1493
Spurvehauk9% (396)450
Kjernebiter6% (267)938
Toppmeis5% (253)695
Ringdue4% (218)1291
Gjerdesmett4% (183)270
Stillits3% (165)1075
Trekryper3% (149)212
Stær3% (148)1020
Kaie3% (142)1172
Sidensvans3% (135)3678
Bydue2% (123)1201
Tyrkerdue2% (115)305
Gråmåke1% (85)924
Rødvingetrost1% (72)224
Ravn1% (69)174
Stjertmeis1% (67)352
Gråspett1% (62)79
Havørn1% (61)135
Hønsehauk0% (35)41
Jernspurv0% (32)35
Stokkand0% (31)559
Fiskemåke0% (28)188
Fuglekonge0% (22)45
Munk0% (22)27
Storskarv0% (21)93
Kornkråke0% (20)363
Måker0% (19)128
Grønnspett0% (19)20
Gråhegre0% (18)87
Fasan0% (18)51
Lavskrike0% (17)40
Grankorsnebb0% (16)89
Ærfugl0% (16)943
Svartbak0% (14)98
Brunsisik0% (14)78
Svartspett0% (12)16
Kongeørn0% (11)14
Varsler0% (11)11
Kattugle0% (10)12
Dvergspett0% (10)14
Siland0% (9)33
Orrfugl0% (8)76
Polarsisik0% (8)40
Fossekall0% (7)17
Svane0% (7)30
Sangsvane0% (7)34
Knoppsvane0% (6)55
Havelle0% (6)29
Lappmeis0% (6)33
Måltrost0% (5)7
Laksand0% (5)29
Nøttekråke0% (5)5
Bergirisk0% (5)25
Perleugle0% (5)5
Furukorsnebb0% (4)17
Kvinand0% (4)38
And0% (4)33
Duetrost0% (4)5
Rugde0% (3)4
Toppskarv0% (3)10
Toppand0% (2)6
Sanglerke0% (2)2
Musvåk0% (2)3
Hettemåke0% (2)35
Sivspurv0% (2)3
Due0% (2)35
Rype0% (2)14
Grågås0% (2)12
Fjæreplytt0% (2)63
Teist0% (2)6
Vandrefalk0% (2)2
Dvergfalk0% (2)2
Hubro0% (2)2
Haukugle0% (2)2
Spurveugle0% (2)2
Hvitryggspett0% (2)3
Linerle0% (1)2
Rødstilk0% (1)1
Heipiplerke0% (1)2
Skogdue0% (1)1
Snøspurv0% (1)10
Storspove0% (1)1
Islom0% (1)2
Lappfiskand0% (1)2
Steinvender0% (1)15
Skjærpiplerke0% (1)1
Ringtrost0% (1)1
Fjellvåk0% (1)1
Lirype0% (1)4
Fjellrype0% (1)1
Storfugl0% (1)1
Tretåspett0% (1)1
Svartkråke0% (1)1