Fugler ved foringsplassen

Alle områder»Trøndelag»Frøya»Vikasundveien 65»24.01.2019 (Frode Reppe)


Aktivitet:Fugler ved foringsplassenHovedside Vis resultater
Program:Fuglevennen
Dato:24.01.2019»Andre datoer
Deltaker:Frode ReppeDeltakerside
Område:Vikasundveien 65 (Frøya, Trøndelag)Områdeside
Utført av:Frode Reppe

Observasjonsdetaljer

Observasjonsperiode24.01.2019 — 30.01.2019
Temperatur-2ºC
Snødekke på bakkenhelt snødekt bakke

Observerte fugler

ArtArtsinfoAntallKommentar
Blåmeis (Cyanistes caeruleus)5På det meste 5, sterkt minkende fra i fjor
Dvergfalk (Falco columbarius)1sporadisk.observert 2 ganger i perioden. vanskelig å se forskjell på den og Tårnfalk. Jakter fugl. derfor valget
Gjerdesmett (Troglodytes troglodytes)1hver dag
Gråhegre (Ardea cinerea)25fast overvintring i alle år
Gråmåke (Larus argentatus)10Varierende alt etter mattilgang
Gråspurv (Passer domesticus)30hver dag
Havørn (Haliaeetus albicilla)32 voksne og 1k
Hønsehauk (Accipiter gentilis)1observert 1 gang
Kjøttmeis (Parus major)7på det meste 7. Sterkt minkende fra i fjor
Kråke (Corvus cornix)4hver dag
Nordlig storskarv (Phalacrocorax carbo carbo)2sporadiske ungfugl
Oter (Lutra lutra)3fast, men ikke observasjon hver dag. I området Svellingen beregner jeg en bestand på et sted mellom 30 og 40 dyr, sterkt økende. Dette er sikre observasjoner gjort under minkjakt med hund.
Rødstrupe (Erithacus rubecula)3hver dag
Siland (Mergus serrator)6hver dag
Skjære (Pica pica)2hver dag
Spurvehauk (Accipiter nisus)1mer eller mindre fast
Stokkand (Anas platyrhynchos)2Fløy forbi
Svartbak (Larus marinus)4Varierende, alt etter mattilgang, men 4 faste
Svartmeis (Periparus ater)4 
Svarttrost (Turdus merula)10hver dag

Det er fôret med

brødmat/kakerester, kokte, kalde poteter, meiseboller, solsikkefrø, villfuglblanding

Kommentarer til observasjonene

Jeg opplever en kraftig reduksjon i småfuglbestandene i år, selv om foringen både hos meg og to naboer er på samme nivå. Predatorene tar veldig mye småfugl i hagen, uten at jeg vet at dette er årsaken. Spurvehauk og dvergfalk er observert i mange år, men ikke i slike antall som i år. Heipiplerke og skjærpiplerke er så og si borte fra øyene her. Det samme gjelder heilo og vipe. Smølalirypa er også i ferd med å forsvinne. Det hersker ingen tvil om at det er hønsehauken som har desimert smølalirypebestanden, da det bare i år før snøen kom ble funnet 6 døde og oppspiste fugler i området her. I år er det ikke observert smølaliryper i hagen. Det er første gangen det skjer. Normalt flytter de inn i området her når snøen legger seg. I år er det mye snø, mer enn noen gang de siste 20 åra. Det jaktes ikke lengre på rype her i området, men likevel forsvinner den. Havørnbestanden er sterkt økende, noe vi ser på ærfuglbestanden. Jeg har fjerna minken i området (oppfattes ikke lengre som et problem), men for første gangen i år fikk ikke ærfuglen frem unger. En sterkt økende oterbestand kan også ha bidratt, uten at jeg har noe bevis på det. Det jeg observerer er panikkreaksoner i det ærfuglen ser en oter. Det er ikke på 20 år observert at svartbak og gråmåke tar ærfuglunger. Det er observert at havørna gjør det meget effektivt. Jeg holder kråkebestanden på et normalnivå, med to hekkende par innenfor synsvidde. Det samme med skjære, med ett hekkende par.