Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Frøya (Trøndelag)

Det er til nå registrert totalt 10014 individ og 71 arter fra 60 hager.

Alle områder»Trøndelag»Flatanger»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis86% (52)658
Svarttrost85% (51)630
Skjære73% (44)367
Gråspurv70% (42)1849
Rødstrupe68% (41)173
Blåmeis68% (41)480
Kråke61% (37)336
Grønnfink58% (35)1911
Svartmeis38% (23)105
Bokfink35% (21)281
Havørn31% (19)107
Bjørkefink30% (18)570
Gråsisik30% (18)481
Stær28% (17)331
Dompap28% (17)135
Bydue25% (15)507
Spurvehauk23% (14)20
Gulspurv21% (13)132
Gråmåke16% (10)182
Flaggspett15% (9)19
Tyrkerdue15% (9)85
Grønnsisik15% (9)58
Gråtrost13% (8)61
Gjerdesmett13% (8)16
Fiskemåke10% (6)116
Katt10% (6)15
Rødvingetrost8% (5)21
Fasan8% (5)20
Pilfink8% (5)20
Ravn6% (4)7
Stillits6% (4)7
Gråhegre5% (3)31
Svartbak5% (3)17
Båndkorsnebb5% (3)16
Ringdue5% (3)7
Siland5% (3)20
Polarsisik5% (3)4
Hønsehauk3% (2)2
Oter3% (2)5
Spettmeis3% (2)2
Måltrost3% (2)18
Brunrotte3% (2)2
Storskarv3% (2)16
Brunsisik3% (2)9
Dvergfalk3% (2)2
Lirype3% (2)56
Stokkand1% (1)2
Enkeltbekkasin1% (1)1
Musvåk1% (1)2
Jernspurv1% (1)1
Brunnakke1% (1)3
Granmeis1% (1)2
Grankorsnebb1% (1)8
Munk1% (1)2
Mink1% (1)1
Hare1% (1)1
Storspove1% (1)2
Hjort1% (1)4
Grågås1% (1)28
Toppskarv1% (1)5
Ærfugl1% (1)27
Alke1% (1)4
Ringtrost1% (1)2
Storskogmus1% (1)1
Markmus1% (1)3
Trekryper1% (1)1
Haukugle1% (1)1
Krattspissmus1% (1)2
Grønlandsmåke1% (1)1
Nordlig storskarv1% (1)2
Svartstrupetrost1% (1)1