Resultater

03.05.2013
Ingunn Stenberg Monsson
Nydal i Furnes (Ringsaker, Innlandet)
02.05.2013 Ankomst horndykker
02.05.2013 Ankomst kvinand
04.04.2013
Martin Andreas Ressem Målø
Vadanesset 1 (Steinkjer, Trøndelag)
31.03.2013 Ankomst gravand
04.04.2013 Ankomst stær
25.03.2013 Ankomst gråhegre
04.04.2013 Ankomst horndykker
27.01.2013
Terje Bjerkan
Hølonda (Melhus, Trøndelag)
30.04.2011 Ankomst låvesvale
30.03.2011 Ankomst bokfink
12.04.2011 Ankomst vipe
01.05.2011 Ankomst tjeld
02.05.2011 Ankomst svarthvit fluesnapper
01.04.2011 Ankomst stær
14.04.2011 Ankomst storspove
13.04.2011 Ankomst rugde
17.04.2011 Ankomst gransanger
06.05.2011 Ankomst gluttsnipe
14.04.2011 Ankomst måltrost
23.03.2011 Ankomst ringdue
18.04.2011 Ankomst dvergfalk
08.05.2011 Ankomst hettemåke
14.04.2011 Ankomst rødvingetrost
22.04.2011 Ankomst smålom
11.04.2011 Ankomst rødstrupe
23.04.2011 Ankomst horndykker
14.04.2011 Ankomst sivspurv
03.05.2011 Ankomst grønnstilk
03.04.2011 Ankomst svarttrost
14.04.2011 Ankomst heipiplerke
13.04.2011 Ankomst enkeltbekkasin
06.05.2011 Ankomst fiskeørn
11.04.2011 Ankomst gråtrost
01.05.2011 Ankomst løvsanger
19.04.2011 Ankomst fiskemåke
09.04.2011 Ankomst trane
23.05.2011 Ankomst rødnebbterne
10.05.2011 Ankomst munk
23.04.2011 Ankomst skogsnipe
17.04.2011 Ankomst jernspurv
18.04.2011 Ankomst fjellvåk
27.01.2013
Terje Bjerkan
Hølonda (Melhus, Trøndelag)
26.04.2012 Ankomst fiskeørn
06.05.2012 Ankomst gluttsnipe
14.04.2012 Ankomst linerle
28.04.2012 Ankomst låvesvale
21.03.2012 Ankomst bokfink
01.04.2012 Ankomst vipe
24.04.2012 Ankomst tjeld
09.06.2012 Ankomst gjøk
09.05.2012 Ankomst svarthvit fluesnapper
01.03.2012 Ankomst stær
23.03.2012 Ankomst ringdue
28.03.2012 Ankomst svarttrost
30.03.2012 Ankomst duetrost
10.04.2012 Ankomst trane
15.04.2012 Ankomst rødstrupe
19.04.2012 Ankomst gråtrost
09.05.2012 Ankomst enkeltbekkasin
11.04.2012 Ankomst rugde
14.04.2012 Ankomst storspove
30.03.2012 Ankomst rødvingetrost
14.04.2012 Ankomst sivspurv
19.04.2012 Ankomst måltrost
29.04.2012 Ankomst heipiplerke
16.04.2011 Ankomst tårnfalk
15.04.2012 Ankomst vandrefalk
17.04.2012 Ankomst gransanger
17.04.2012 Ankomst jernspurv
28.04.2012 Ankomst fjellvåk
14.04.2012 Ankomst dvergfalk
23.04.2012 Ankomst fiskemåke
26.04.2012 Ankomst hettemåke
22.04.2012 Ankomst smålom
25.04.2012 Ankomst horndykker
23.04.2012 Ankomst skogsnipe
30.04.2011 Ankomst trepiplerke
10.05.2012 Ankomst løvsanger
01.05.2011 Ankomst sandsvale
03.05.2011 Ankomst rødstilk
09.05.2012 Ankomst grønnstilk
20.05.2012 Ankomst munk
10.05.2011 Ankomst heilo
12.05.2011 Ankomst strandsnipe
22.05.2011 Ankomst gulsanger
23.05.2012 Ankomst rødnebbterne
01.07.2012
Ingunn Stenberg Monsson
Nydal I Furnes (Ringsaker, Innlandet)
14.06.2012 Ankomst horndykker
05.06.2012
Ingunn Stenberg Monsson
Nydal I Furnes (Ringsaker, Innlandet)
31.05.2012 Ankomst horndykker
23.05.2012
Ingunn Stenberg Monsson
Nydal I Furnes (Ringsaker, Innlandet)
23.05.2012 Ankomst horndykker
23.05.2012
Ingunn Stenberg Monsson
Nydal I Furnes (Ringsaker, Innlandet)
15.05.2012 Ankomst horndykker
20.05.2012
Olaf Hunsdal
Reisadalen, Sappen (Nordreisa - Ráisa - Raisi, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
20.05.2012 Ankomst horndykker
05.05.2012
Ingunn Stenberg Monsson
Nydal I Furnes (Ringsaker, Innlandet)
04.05.2012 Ankomst horndykker
25.04.2012
Gøsta Vilhelm Rougnø
Vegset (Snåase - Snåsa, Trøndelag)
25.04.2012 Ankomst horndykker
25.04.2012 Ankomst storspove
22.04.2012
Gøsta Vilhelm Rougnø
Vegset (Snåase - Snåsa, Trøndelag)
22.04.2012 Ankomst horndykker
18.04.2012
Ingunn Stenberg Monsson
Nydal I Furnes (Ringsaker, Innlandet)
17.04.2012 Ankomst horndykker
13.04.2012
Martin Andreas Ressem Målø
Vadanesset 1 (Steinkjer, Trøndelag)
07.04.2012 Ankomst kortnebbgås
12.04.2012 Ankomst hettemåke
04.04.2012 Ankomst horndykker
11.04.2012 Ankomst storlom
09.05.2011
Billefjord Sjøsamiske Oppvekstsenter/Billefjord skole
billefjord (Porsanger - Porsáŋgu - Porsanki, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
23.04.2011 Ankomst fjellvåk
01.04.2011 Ankomst tjeld
22.04.2011 Ankomst vipe
28.04.2011 Blomstring hestehov
22.04.2011 Ankomst vipe
01.04.2011 Ankomst tjeld
25.04.2011 Ankomst stær
15.04.2011 Ankomst snøspurv
19.04.2011 Ankomst grågås
28.04.2011 Ankomst gråtrost
07.04.2011 Ankomst sangsvane
24.04.2011 Ankomst gråhegre
27.04.2011 Ankomst horndykker
01.05.2011 Ankomst heilo
25.04.2011 Ankomst hettemåke
24.04.2011 Ankomst siland
10.04.2011 Ankomst fiskemåke
««første 16-30 av 37 siste»»