Resultater

Rapportør:Ingunn Stenberg Monsson
Observatører:Ingunn Stenberg Monsson
Område:Nydal I Furnes (Ringsaker, Innlandet)
Dato:28.04.2015
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Horndykker (Podiceps auritus) 
Merknad:Et par på plass i vanningsdam. Har også et par i en annen dam.  
Fenofase:Ankomst22.04.2015


Art:Kvinand (Bucephala clangula) 
Merknad:Skal delvis dele plass med horndykkere 
Fenofase:Ankomst26.04.2015


Art:Stokkand (Anas platyrhynchos) 
Merknad:Forsøker å dele vanningsdam med horndykkere og et kvinandpar. 
Fenofase:Ankomst26.04.2015