Resultater

Rapportør:Martin Andreas Ressem Målø
Observatører:Martin Andreas Ressem Målø
Område:Vadanesset 1 (Steinkjer, Trøndelag)
Dato:30.03.2015
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Horndykker (Podiceps auritus) 
Merknad:4 stk 2 hunner + 2 hanner 
Fenofase:Ankomst30.03.2015