Kommune:Verran, Nord-Trøndelag
Områdetype:kyst‚ bebygd område/lokalmiljø‚ kulturlandskap
Opprettet:20.03.2010
Beskrivelse:
Kulturlandskap mellom sjø og skog.
Område ID25318
Undersøkt av:Martin Andreas Ressem Målø (2010-2019)
kart
UTM 7101135 nord, 608382 øst, sone 32