Kommune:Steinkjer, Trøndelag
Områdetype:kyst‚ bebygd område/lokalmiljø‚ kulturlandskap
Opprettet:20.03.2010
Beskrivelse:
Kulturlandskap mellom sjø og skog.
Område ID25318
Undersøkt av:Martin Andreas Ressem Målø (2010-2020)