Resultater

Rapportør:Terje Bjerkan
Observatører:Terje Bjerkan
Område:Hølonda (Melhus, Trøndelag)
Dato:27.01.2013
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Fenofase:Ankomst21.03.2012


Art:Duetrost (Turdus viscivorus) 
Fenofase:Ankomst30.03.2012


Art:Dvergfalk (Falco columbarius) 
Fenofase:Ankomst14.04.2012


Art:Enkeltbekkasin (Gallinago gallinago) 
Fenofase:Ankomst09.05.2012


Art:Fiskemåke (Larus canus) 
Fenofase:Ankomst23.04.2012


Art:Fiskeørn (Pandion haliaetus) 
Fenofase:Ankomst26.04.2012


Art:Fjellvåk (Buteo lagopus) 
Fenofase:Ankomst28.04.2012


Art:Gjøk (Cuculus canorus) 
Fenofase:Ankomst09.06.2012


Art:Gluttsnipe (Tringa nebularia) 
Fenofase:Ankomst06.05.2012


Art:Gransanger (Phylloscopus collybita) 
Fenofase:Ankomst17.04.2012


Art:Gråtrost (Turdus pilaris) 
Fenofase:Ankomst19.04.2012


Art:Grønnstilk (Tringa glareola) 
Fenofase:Ankomst09.05.2012


Art:Gulsanger (Hippolais icterina) 
Fenofase:Ankomst22.05.2011


Art:Heilo (Pluvialis apricaria) 
Fenofase:Ankomst10.05.2011


Art:Heipiplerke (Anthus pratensis) 
Fenofase:Ankomst29.04.2012


Art:Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus) 
Fenofase:Ankomst26.04.2012


Art:Horndykker (Podiceps auritus) 
Fenofase:Ankomst25.04.2012


Art:Jernspurv (Prunella modularis) 
Fenofase:Ankomst17.04.2012


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst14.04.2012


Art:Låvesvale (Hirundo rustica) 
Fenofase:Ankomst28.04.2012


Art:Løvsanger (Phylloscopus trochilus) 
Fenofase:Ankomst10.05.2012


Art:Munk (Sylvia atricapilla) 
Fenofase:Ankomst20.05.2012


Art:Måltrost (Turdus philomelos) 
Fenofase:Ankomst19.04.2012


Art:Ringdue (Columba palumbus) 
Fenofase:Ankomst23.03.2012


Art:Rugde (Scolopax rusticola) 
Fenofase:Ankomst11.04.2012


Art:Rødnebbterne (Sterna paradisaea) 
Fenofase:Ankomst23.05.2012


Art:Rødstilk (Tringa totanus) 
Fenofase:Ankomst03.05.2011


Art:Rødstrupe (Erithacus rubecula) 
Fenofase:Ankomst15.04.2012


Art:Rødvingetrost (Turdus iliacus) 
Fenofase:Ankomst30.03.2012


Art:Sandsvale (Riparia riparia) 
Fenofase:Ankomst01.05.2011


Art:Sivspurv (Emberiza schoeniclus) 
Fenofase:Ankomst14.04.2012


Art:Skogsnipe (Tringa ochropus) 
Fenofase:Ankomst23.04.2012


Art:Smålom (Gavia stellata) 
Fenofase:Ankomst22.04.2012


Art:Storspove (Numenius arquata) 
Fenofase:Ankomst14.04.2012


Art:Strandsnipe (Actitis hypoleucos) 
Fenofase:Ankomst12.05.2011


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst01.03.2012


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Fenofase:Ankomst09.05.2012


Art:Svarttrost (Turdus merula) 
Fenofase:Ankomst28.03.2012


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst24.04.2012


Art:Trane (Grus grus) 
Fenofase:Ankomst10.04.2012


Art:Trepiplerke (Anthus trivialis) 
Fenofase:Ankomst30.04.2011


Art:Tårnfalk (Falco tinnunculus) 
Fenofase:Ankomst16.04.2011


Art:Vandrefalk (Falco peregrinus) 
Fenofase:Ankomst15.04.2012


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Fenofase:Ankomst01.04.2012