Resultater

Rapportør:Terje Bjerkan
Observatører:Terje Bjerkan
Område:Hølonda (Melhus, Trøndelag)
Dato:27.01.2013
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Fenofase:Ankomst30.03.2011


Art:Dvergfalk (Falco columbarius) 
Fenofase:Ankomst18.04.2011


Art:Enkeltbekkasin (Gallinago gallinago) 
Fenofase:Ankomst13.04.2011


Art:Fiskemåke (Larus canus) 
Fenofase:Ankomst19.04.2011


Art:Fiskeørn (Pandion haliaetus) 
Fenofase:Ankomst06.05.2011


Art:Fjellvåk (Buteo lagopus) 
Fenofase:Ankomst18.04.2011


Art:Gluttsnipe (Tringa nebularia) 
Fenofase:Ankomst06.05.2011


Art:Gransanger (Phylloscopus collybita) 
Fenofase:Ankomst17.04.2011


Art:Gråtrost (Turdus pilaris) 
Fenofase:Ankomst11.04.2011


Art:Grønnstilk (Tringa glareola) 
Fenofase:Ankomst03.05.2011


Art:Heipiplerke (Anthus pratensis) 
Fenofase:Ankomst14.04.2011


Art:Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus) 
Fenofase:Ankomst08.05.2011


Art:Horndykker (Podiceps auritus) 
Fenofase:Ankomst23.04.2011


Art:Jernspurv (Prunella modularis) 
Fenofase:Ankomst17.04.2011


Art:Låvesvale (Hirundo rustica) 
Fenofase:Ankomst30.04.2011


Art:Løvsanger (Phylloscopus trochilus) 
Fenofase:Ankomst01.05.2011


Art:Munk (Sylvia atricapilla) 
Fenofase:Ankomst10.05.2011


Art:Måltrost (Turdus philomelos) 
Fenofase:Ankomst14.04.2011


Art:Ringdue (Columba palumbus) 
Fenofase:Ankomst23.03.2011


Art:Rugde (Scolopax rusticola) 
Fenofase:Ankomst13.04.2011


Art:Rødnebbterne (Sterna paradisaea) 
Fenofase:Ankomst23.05.2011


Art:Rødstrupe (Erithacus rubecula) 
Fenofase:Ankomst11.04.2011


Art:Rødvingetrost (Turdus iliacus) 
Fenofase:Ankomst14.04.2011


Art:Sivspurv (Emberiza schoeniclus) 
Fenofase:Ankomst14.04.2011


Art:Skogsnipe (Tringa ochropus) 
Fenofase:Ankomst23.04.2011


Art:Smålom (Gavia stellata) 
Fenofase:Ankomst22.04.2011


Art:Storspove (Numenius arquata) 
Fenofase:Ankomst14.04.2011


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst01.04.2011


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Fenofase:Ankomst02.05.2011


Art:Svarttrost (Turdus merula) 
Fenofase:Ankomst03.04.2011


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst01.05.2011


Art:Trane (Grus grus) 
Fenofase:Ankomst09.04.2011


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Fenofase:Ankomst12.04.2011