Resultater

Rapportør:Ingunn Stenberg Monsson
Observatører:Ingunn Stenberg Monsson
Område:Nydal i Furnes (Ringsaker, Innlandet)
Dato:03.05.2013
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Horndykker (Podiceps auritus) 
Fenofase:Ankomst02.05.2013
Kommentar:Ankommet delvis islagt gårdsdam. 


Art:Kvinand (Bucephala clangula) 
Fenofase:Ankomst02.05.2013
Kommentar:Et par og en hann mellomlandet i delvis islagt gårdsdam. Hannene i full krangel.