Resultater

Rapportør:Ingunn Stenberg Monsson
Observatører:Ingunn Stenberg Monsson
Område:Nydal I Furnes (Ringsaker, Innlandet)
Dato:05.06.2012
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Horndykker (Podiceps auritus) 
Fenofase:Ankomst31.05.2012
Kommentar:Har nå fått seks levende unger.