Resultater

Rapportør:Ingunn Stenberg Monsson
Observatører:Ingunn Stenberg Monsson
Område:Nydal i Furnes (Ringsaker, Innlandet)
Dato:13.05.2013
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Horndykker (Podiceps auritus) 
Antall:4 
Merknad:Det ene paret lå på seks egg 19. mai, det andre hadde fire egg 21. mai 
Fenofase:Ankomst12.05.2013
Kommentar:Ligger på to egg i reiret. 
Artsbestemt av:Ingunn Stenberg Monsson
To par svømmende i to gårdsdammer. Begge parene var på plass 3. mai.