Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Bjørnafjorden (Vestland)

Det er til nå registrert totalt 22532 individ og 82 arter fra 202 hager.

Alle områder»Vestland»Alver»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis96% (194)4173
Blåmeis89% (180)2343
Svarttrost86% (175)2203
Skjære74% (151)1214
Spettmeis68% (138)730
Rødstrupe64% (130)493
Grønnfink45% (92)1641
Kråke39% (79)953
Dompap37% (75)646
Gråspurv35% (71)1784
Granmeis31% (64)384
Grønnsisik27% (55)1046
Bjørkefink25% (51)1315
Flaggspett25% (51)93
Bokfink23% (48)202
Nøtteskrike22% (46)176
Svartmeis21% (44)210
Løvmeis16% (34)256
Gjerdesmett16% (34)77
Gråsisik15% (31)451
Gulspurv13% (28)218
Gråtrost11% (24)159
Spurvehauk11% (24)51
Stillits11% (24)352
Gråmåke7% (16)174
Ringdue7% (16)79
Stjertmeis6% (14)122
Trekryper6% (14)19
Pilfink6% (13)104
Ekorn5% (12)27
Stær4% (10)67
Katt4% (10)43
Havørn4% (10)22
Ravn4% (9)20
Kjernebiter3% (8)78
Gråspett3% (7)14
Munk2% (6)11
Toppmeis2% (6)23
Grønnspett2% (6)6
Hjort2% (6)26
Fiskemåke2% (5)61
Fuglekonge2% (5)12
Kattugle2% (5)16
Rødrev2% (5)7
Sidensvans2% (5)90
Gråhegre1% (4)7
Kongeørn1% (4)4
Husmus1% (4)8
Stokkand1% (3)30
Hønsehauk1% (3)4
Sangsvane1% (3)58
Ærfugl1% (3)75
Markmus1% (3)19
Kaie0% (2)44
Rugde0% (2)3
Rødvingetrost0% (2)3
Knoppsvane0% (2)5
Snøspurv0% (2)3
Mår0% (2)4
Vipe0% (1)3
Svartbak0% (1)3
Musvåk0% (1)1
Grankorsnebb0% (1)1
Måltrost0% (1)1
Fossekall0% (1)1
Kvinand0% (1)3
Dvergspett0% (1)1
Laksand0% (1)2
Siland0% (1)7
Storspove0% (1)3
Grågås0% (1)2
Storskarv0% (1)2
Toppskarv0% (1)2
Sædgås0% (1)3
Skjærpiplerke0% (1)1
Vintererle0% (1)2
Tyrkerdue0% (1)1
Småskogmus0% (1)2
Brunsisik0% (1)30
Dvergfalk0% (1)1
Fjellvåk0% (1)1
Hvitryggspett0% (1)1