Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Surnadal (Møre og Romsdal)

Det er til nå registrert totalt 17547 individ og 74 arter fra 83 hager.

Alle områder»Møre og Romsdal»»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis92% (77)3437
Blåmeis84% (70)1932
Dompap69% (58)1205
Spettmeis63% (53)271
Skjære57% (48)525
Gulspurv56% (47)2031
Flaggspett56% (47)176
Granmeis50% (42)408
Gråsisik50% (42)1820
Svarttrost48% (40)393
Svartmeis44% (37)243
Nøtteskrike40% (34)219
Grønnfink38% (32)537
Grønnsisik38% (32)1308
Gråspurv32% (27)878
Kråke30% (25)272
Løvmeis28% (24)288
Spurvehauk27% (23)56
Rødstrupe26% (22)91
Pilfink24% (20)303
Bokfink13% (11)164
Rådyr12% (10)71
Ekorn12% (10)17
Kjernebiter12% (10)91
Trekryper12% (10)41
Gråtrost8% (7)75
Katt8% (7)23
Gjerdesmett7% (6)32
Bjørkefink6% (5)10
Havørn6% (5)10
Toppmeis4% (4)20
Sidensvans4% (4)296
Gråspett3% (3)3
Stillits3% (3)18
Varsler3% (3)3
Hvitryggspett3% (3)3
Linerle2% (2)15
Fiskemåke2% (2)6
Jernspurv2% (2)5
Stjertmeis2% (2)25
Grønnspett2% (2)2
Rødrev2% (2)5
Brunsisik2% (2)15
Gråhegre1% (1)4
Låvesvale1% (1)31
Gråmåke1% (1)38
Taksvale1% (1)36
Hønsehauk1% (1)1
Stær1% (1)24
Strandsnipe1% (1)2
Tjeld1% (1)8
Fuglekonge1% (1)4
Kattugle1% (1)5
Munk1% (1)1
Hagesanger1% (1)2
Rugde1% (1)3
Ringdue1% (1)7
Måltrost1% (1)5
Ravn1% (1)1
Svarthvit fluesnapper1% (1)2
Løvsanger1% (1)4
Fossekall1% (1)1
Rødvingetrost1% (1)1
Dvergspett1% (1)2
Hare1% (1)1
Hjort1% (1)3
Grevling1% (1)2
Storskarv1% (1)2
Markmus1% (1)5
Bergirisk1% (1)1
Polarsisik1% (1)1
Spurveugle1% (1)4
Perleugle1% (1)2
Krattspissmus1% (1)1