Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Surnadal (Møre og Romsdal)

Det er til nå registrert totalt 19284 individ og 75 arter fra 100 hager.

Alle områder»Møre og Romsdal»»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis94% (94)3722
Blåmeis87% (87)2124
Dompap72% (72)1436
Spettmeis62% (62)296
Skjære56% (56)587
Flaggspett54% (54)192
Gulspurv52% (52)2130
Gråsisik48% (48)1885
Granmeis47% (47)439
Svarttrost44% (44)405
Svartmeis43% (43)275
Grønnsisik43% (43)1600
Grønnfink41% (41)690
Nøtteskrike39% (39)253
Gråspurv29% (29)910
Løvmeis27% (27)307
Kråke25% (25)274
Pilfink25% (25)372
Spurvehauk23% (23)56
Rødstrupe22% (22)92
Bokfink15% (15)184
Ekorn15% (15)22
Rådyr10% (10)72
Kjernebiter10% (10)91
Trekryper10% (10)41
Gråtrost7% (7)75
Bjørkefink7% (7)22
Katt7% (7)24
Sidensvans6% (6)333
Gjerdesmett6% (6)32
Havørn5% (5)10
Toppmeis4% (4)23
Gråspett4% (4)4
Grønnspett3% (3)4
Stillits3% (3)18
Brunsisik3% (3)16
Varsler3% (3)3
Hvitryggspett3% (3)3
Linerle2% (2)15
Fiskemåke2% (2)6
Jernspurv2% (2)5
Stjertmeis2% (2)25
Rødrev2% (2)5
Gråhegre1% (1)4
Låvesvale1% (1)31
Gråmåke1% (1)38
Taksvale1% (1)36
Hønsehauk1% (1)1
Stær1% (1)24
Strandsnipe1% (1)2
Oter1% (1)2
Tjeld1% (1)8
Fuglekonge1% (1)4
Kattugle1% (1)5
Munk1% (1)1
Hagesanger1% (1)2
Rugde1% (1)3
Ringdue1% (1)7
Måltrost1% (1)5
Ravn1% (1)1
Svarthvit fluesnapper1% (1)2
Løvsanger1% (1)4
Fossekall1% (1)1
Rødvingetrost1% (1)1
Dvergspett1% (1)2
Hare1% (1)1
Hjort1% (1)3
Grevling1% (1)2
Storskarv1% (1)2
Markmus1% (1)5
Bergirisk1% (1)1
Polarsisik1% (1)1
Spurveugle1% (1)4
Perleugle1% (1)2
Krattspissmus1% (1)1