Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Sola (Rogaland)

Det er til nå registrert totalt 15682 individ og 67 arter fra 100 hager.

Alle områder»Rogaland»»

Periode »

ArtOmråderAntall
Svarttrost97% (97)1344
Kjøttmeis88% (88)1348
Rødstrupe85% (85)382
Blåmeis78% (78)1034
Gråspurv77% (77)3352
Skjære70% (70)607
Pilfink59% (59)2072
Kråke56% (56)1623
Stær41% (41)728
Bokfink38% (38)392
Gulspurv35% (35)354
Grønnfink28% (28)355
Ringdue28% (28)223
Fasan27% (27)282
Svartmeis23% (23)126
Flaggspett22% (22)40
Gjerdesmett18% (18)33
Bjørkefink16% (16)125
Tyrkerdue15% (15)68
Gråtrost14% (14)46
Spurvehauk14% (14)31
Kaie14% (14)571
Spettmeis10% (10)17
Fiskemåke9% (9)68
Gråmåke7% (7)24
Munk6% (6)11
Dompap6% (6)61
Granmeis4% (4)6
Kornkråke4% (4)34
Nøtteskrike4% (4)11
Rødvingetrost4% (4)8
Trekryper4% (4)6
Stokkand3% (3)8
Rådyr3% (3)13
Grønnsisik3% (3)55
Fuglekonge2% (2)5
Toppmeis2% (2)11
Rugde2% (2)3
Ekorn2% (2)3
Katt2% (2)17
Sjøorre2% (2)17
Storskarv2% (2)30
Stillits2% (2)6
Brunsisik2% (2)14
Hønsehauk1% (1)1
Enkeltbekkasin1% (1)1
Stjertmeis1% (1)4
Tornsanger1% (1)1
Måltrost1% (1)1
Ravn1% (1)1
Dvergspett1% (1)1
And1% (1)10
Siland1% (1)17
Knoppsvane1% (1)3
Smålom1% (1)2
Toppdykker1% (1)2
Brunrotte1% (1)1
Horndykker1% (1)3
Toppskarv1% (1)1
Tundragås1% (1)23
Ærfugl1% (1)6
Bydue1% (1)2
Sidensvans1% (1)1
Mår1% (1)1
Gråsisik1% (1)32
Nøttekråke1% (1)3
Kjernebiter1% (1)1