Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Sola (Rogaland)

Det er til nå registrert totalt 18440 individ og 67 arter fra 103 hager.

Alle områder»Rogaland»Bjerkreim»

Periode »

ArtOmråderAntall
Svarttrost97% (100)1372
Kjøttmeis89% (92)1416
Rødstrupe83% (86)398
Gråspurv79% (82)3537
Blåmeis79% (82)1098
Skjære70% (73)693
Pilfink58% (60)2199
Kråke56% (58)2666
Stær39% (41)753
Bokfink39% (41)430
Gulspurv33% (35)354
Ringdue29% (30)234
Fasan29% (30)287
Grønnfink27% (28)372
Svartmeis22% (23)127
Flaggspett20% (21)39
Gjerdesmett19% (20)38
Bjørkefink18% (19)142
Tyrkerdue17% (18)86
Kaie15% (16)1547
Spurvehauk14% (15)32
Gråtrost12% (13)48
Fiskemåke9% (10)73
Spettmeis9% (10)17
Gråmåke6% (7)28
Munk5% (6)11
Dompap5% (6)61
Granmeis3% (4)6
Kornkråke3% (4)34
Nøtteskrike3% (4)11
Trekryper3% (4)6
Stokkand2% (3)8
Rødvingetrost2% (3)7
Rådyr2% (3)13
Katt2% (3)19
Grønnsisik2% (3)55
Fuglekonge1% (2)5
Toppmeis1% (2)11
Rugde1% (2)3
Ekorn1% (2)3
Sjøorre1% (2)20
Storskarv1% (2)35
Stillits1% (2)6
Brunsisik1% (2)14
Hønsehauk0% (1)1
Enkeltbekkasin0% (1)1
Stjertmeis0% (1)4
Tornsanger0% (1)1
Måltrost0% (1)1
Ravn0% (1)1
Dvergspett0% (1)1
And0% (1)10
Siland0% (1)19
Knoppsvane0% (1)8
Smålom0% (1)2
Toppdykker0% (1)3
Brunrotte0% (1)1
Horndykker0% (1)3
Toppskarv0% (1)1
Tundragås0% (1)23
Ærfugl0% (1)6
Bydue0% (1)2
Sidensvans0% (1)1
Mår0% (1)1
Gråsisik0% (1)32
Nøttekråke0% (1)3
Kjernebiter0% (1)1