Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Sola (Rogaland)

Det er til nå registrert totalt 18653 individ og 67 arter fra 104 hager.

Alle områder»Rogaland»»

Periode »

ArtOmråderAntall
Svarttrost97% (101)1390
Kjøttmeis89% (93)1423
Rødstrupe83% (87)399
Gråspurv79% (83)3574
Blåmeis79% (83)1103
Skjære71% (74)696
Pilfink58% (61)2236
Kråke56% (59)2670
Stær40% (42)794
Bokfink39% (41)430
Gulspurv33% (35)354
Fasan29% (31)292
Ringdue28% (30)234
Grønnfink26% (28)372
Svartmeis22% (23)127
Flaggspett21% (22)40
Gjerdesmett20% (21)39
Bjørkefink18% (19)142
Tyrkerdue17% (18)86
Kaie16% (17)1597
Spurvehauk14% (15)32
Gråtrost13% (14)50
Fiskemåke9% (10)73
Spettmeis9% (10)17
Gråmåke6% (7)28
Munk5% (6)11
Dompap5% (6)61
Granmeis3% (4)6
Kornkråke3% (4)34
Nøtteskrike3% (4)11
Rødvingetrost3% (4)8
Trekryper3% (4)6
Stokkand2% (3)8
Rådyr2% (3)13
Katt2% (3)19
Grønnsisik2% (3)55
Fuglekonge1% (2)5
Toppmeis1% (2)11
Rugde1% (2)3
Ekorn1% (2)3
Sjøorre1% (2)20
Storskarv1% (2)35
Stillits1% (2)6
Brunsisik1% (2)14
Hønsehauk0% (1)1
Enkeltbekkasin0% (1)1
Stjertmeis0% (1)4
Tornsanger0% (1)1
Måltrost0% (1)1
Ravn0% (1)1
Dvergspett0% (1)1
And0% (1)10
Siland0% (1)19
Knoppsvane0% (1)8
Smålom0% (1)2
Toppdykker0% (1)3
Brunrotte0% (1)1
Horndykker0% (1)3
Toppskarv0% (1)1
Tundragås0% (1)23
Ærfugl0% (1)6
Bydue0% (1)2
Sidensvans0% (1)1
Mår0% (1)1
Gråsisik0% (1)32
Nøttekråke0% (1)3
Kjernebiter0% (1)1