Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Gloppen (Vestland)

Det er til nå registrert totalt 10 883 individ og 60 arter fra 96 foringsplasser.

Alle områder»Vestland»»

Periode »

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Kjøttmeis96% (93)2 086Kart
Blåmeis88% (85)1 140Kart
Svarttrost78% (75)522Kart
Skjære70% (68)452Kart
Rødstrupe54% (52)166Kart
Gråspurv52% (50)885Kart
Spettmeis48% (47)141Kart
Dompap45% (44)484Kart
Grønnfink42% (41)700Kart
Granmeis38% (37)304Kart
Kråke34% (33)411Kart
Gulspurv32% (31)347Kart
Grønnsisik32% (31)623Kart
Bjørkefink29% (28)570Kart
Bokfink27% (26)208Kart
Gråsisik27% (26)747Kart
Svartmeis22% (22)85Kart
Flaggspett20% (20)49Kart
Spurvehauk18% (18)29Kart
Løvmeis15% (15)73Kart
Gjerdesmett10% (10)23Kart
Pilfink10% (10)78Kart
Stillits10% (10)62Kart
Nøtteskrike8% (8)30Kart
Ravn8% (8)99Kart
Sidensvans8% (8)208Kart
Gråtrost7% (7)37Kart
Ekorn7% (7)15Kart
Fuglekonge5% (5)8Kart
Katt5% (5)16Kart
Stokkand4% (4)25Kart
Munk4% (4)15Kart
Brunsisik4% (4)12Kart
Trekryper4% (4)5Kart
Kongeørn3% (3)12Kart
Toppmeis3% (3)5Kart
Dvergspett3% (3)3Kart
Kjernebiter3% (3)9Kart
Gråmåke2% (2)2Kart
Havørn2% (2)3Kart
Sangsvane2% (2)27Kart
Polarsisik2% (2)3Kart
Gråhegre1% (1)1Kart
Hønsehauk1% (1)1Kart
Stær1% (1)8Kart
Jernspurv1% (1)2Kart
Kaie1% (1)10Kart
Kanadagås1% (1)20Kart
Måltrost1% (1)100Kart
Fossekall1% (1)1Kart
Sandsvale1% (1)3Kart
Røyskatt1% (1)2Kart
Rødrev1% (1)1Kart
Hjort1% (1)8Kart
Husmus1% (1)1Kart
Storskogmus1% (1)2Kart
Markmus1% (1)1Kart
Vånd1% (1)1Kart
Vandrefalk1% (1)1Kart
Egretthegre1% (1)1Kart