Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Kvinnherad (Vestland)

Det er til nå registrert totalt 11657 individ og 60 arter fra 85 hager.

Alle områder»Vestland»Alver»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis94% (80)2483
Blåmeis89% (76)1258
Svarttrost82% (70)806
Rødstrupe80% (68)259
Skjære77% (66)808
Spettmeis56% (48)271
Grønnfink50% (43)1156
Granmeis35% (30)293
Grønnsisik32% (28)667
Gråspurv31% (27)639
Dompap30% (26)341
Nøtteskrike29% (25)136
Løvmeis29% (25)274
Bokfink28% (24)242
Kråke27% (23)300
Svartmeis27% (23)142
Bjørkefink23% (20)409
Gulspurv18% (16)183
Gråtrost17% (15)105
Flaggspett16% (14)28
Gjerdesmett16% (14)43
Gråsisik14% (12)239
Spurvehauk12% (11)23
Kjernebiter12% (11)66
Stillits11% (10)75
Fuglekonge5% (5)8
Munk5% (5)10
Katt5% (5)10
Pilfink5% (5)25
Gråmåke4% (4)74
Rødvingetrost4% (4)11
Ekorn4% (4)9
Hønsehauk3% (3)3
Fiskemåke3% (3)48
Toppmeis3% (3)6
Ringdue3% (3)34
Havørn3% (3)6
Brunsisik3% (3)32
Stær2% (2)12
Svartbak2% (2)32
Kongeørn2% (2)5
Måltrost2% (2)2
Ravn2% (2)8
Hjort2% (2)3
Trekryper2% (2)9
Stokkand1% (1)12
Måker1% (1)23
Kornkråke1% (1)1
Grønnspett1% (1)3
Sandsvale1% (1)5
Dvergspett1% (1)1
Rådyr1% (1)3
Knoppsvane1% (1)2
Røyskatt1% (1)1
Sangsvane1% (1)4
Skjærpiplerke1% (1)1
Sidensvans1% (1)3
Småskogmus1% (1)2
Nøttekråke1% (1)1
Vandrefalk1% (1)2