Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Kvinnherad (Vestland)

Det er til nå registrert totalt 16 151 individ og 68 arter fra 123 foringsplasser.

Alle områder»Vestland»»

Periode »

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Kjøttmeis94% (116)3 244Kart
Blåmeis91% (112)1 863Kart
Svarttrost87% (108)1 186Kart
Rødstrupe80% (99)394Kart
Skjære75% (93)1 060Kart
Spettmeis56% (70)376Kart
Grønnfink51% (63)1 545Kart
Dompap40% (50)511Kart
Gråspurv39% (49)1 222Kart
Granmeis36% (45)361Kart
Bjørkefink30% (37)837Kart
Bokfink27% (34)316Kart
Grønnsisik25% (31)715Kart
Kråke24% (30)392Kart
Svartmeis24% (30)166Kart
Nøtteskrike22% (28)151Kart
Løvmeis21% (26)311Kart
Gjerdesmett17% (22)69Kart
Kjernebiter17% (21)110Kart
Gulspurv14% (18)187Kart
Gråtrost13% (17)113Kart
Flaggspett13% (16)31Kart
Spurvehauk10% (13)29Kart
Stillits10% (13)146Kart
Gråsisik9% (12)239Kart
Ekorn7% (9)21Kart
Munk6% (8)15Kart
Pilfink6% (8)40Kart
Katt5% (7)19Kart
Fuglekonge4% (6)12Kart
Ringdue4% (6)39Kart
Gråmåke4% (5)120Kart
Rødvingetrost4% (5)14Kart
Stær3% (4)31Kart
Fiskemåke3% (4)59Kart
Ravn3% (4)16Kart
Havørn3% (4)7Kart
Hønsehauk2% (3)3Kart
Toppmeis2% (3)6Kart
Brunsisik2% (3)32Kart
Trekryper2% (3)11Kart
Stokkand1% (2)13Kart
Svartbak1% (2)37Kart
Kongeørn1% (2)5Kart
Kornkråke1% (2)2Kart
Måltrost1% (2)2Kart
Rødrev1% (2)4Kart
Hjort1% (2)3Kart
Sangsvane1% (2)6Kart
Gråhegre0% (1)2Kart
Måker0% (1)23Kart
Rugde0% (1)1Kart
Grønnspett0% (1)3Kart
Sandsvale0% (1)5Kart
Gråspett0% (1)1Kart
Dvergspett0% (1)1Kart
Rådyr0% (1)3Kart
Knoppsvane0% (1)2Kart
Røyskatt0% (1)1Kart
Storskarv0% (1)4Kart
Skjærpiplerke0% (1)1Kart
Vintererle0% (1)1Kart
Bydue0% (1)2Kart
Sidensvans0% (1)3Kart
Småskogmus0% (1)3Kart
Nøttekråke0% (1)1Kart
Vandrefalk0% (1)2Kart
Hvitryggspett0% (1)1Kart