Hopp til hovedinnhold

Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Kvinnherad (Vestland)

Det er til nå registrert totalt 18 172 individ og 71 arter fra 136 foringsplasser.

Alle områder»Vestland»»

Periode »

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Kjøttmeis93% (127)3 529Kart
Blåmeis91% (124)2 088Kart
Svarttrost87% (119)1 335Kart
Rødstrupe81% (111)439Kart
Skjære75% (103)1 170Kart
Spettmeis54% (74)403Kart
Grønnfink52% (71)1 726Kart
Dompap42% (58)622Kart
Gråspurv39% (54)1 474Kart
Granmeis39% (54)391Kart
Bjørkefink29% (40)853Kart
Grønnsisik28% (39)942Kart
Bokfink27% (38)339Kart
Svartmeis25% (35)182Kart
Nøtteskrike25% (35)168Kart
Kråke25% (34)411Kart
Løvmeis19% (27)328Kart
Kjernebiter19% (27)172Kart
Flaggspett17% (24)44Kart
Gjerdesmett17% (24)77Kart
Gulspurv13% (19)197Kart
Gråtrost12% (17)114Kart
Stillits11% (16)180Kart
Spurvehauk11% (15)34Kart
Ekorn8% (12)34Kart
Gråsisik8% (12)246Kart
Pilfink8% (11)52Kart
Munk6% (9)19Kart
Katt6% (9)31Kart
Stær5% (8)64Kart
Gråmåke4% (6)134Kart
Fiskemåke4% (6)75Kart
Fuglekonge4% (6)12Kart
Ringdue4% (6)41Kart
Ravn3% (5)17Kart
Rødvingetrost3% (5)14Kart
Kongeørn2% (4)8Kart
Havørn2% (4)7Kart
Trekryper2% (4)12Kart
Hønsehauk2% (3)3Kart
Toppmeis2% (3)6Kart
Hjort2% (3)4Kart
Brunsisik2% (3)32Kart
Stokkand1% (2)13Kart
Svartbak1% (2)37Kart
Kornkråke1% (2)2Kart
Måltrost1% (2)2Kart
Rødrev1% (2)4Kart
Sangsvane1% (2)6Kart
Gråhegre0% (1)3Kart
Måker0% (1)23Kart
Rugde0% (1)1Kart
Grønnspett0% (1)4Kart
Sandsvale0% (1)5Kart
Gråspett0% (1)1Kart
Dvergspett0% (1)1Kart
Laksand0% (1)10Kart
Rådyr0% (1)3Kart
Knoppsvane0% (1)2Kart
Røyskatt0% (1)1Kart
Storskarv0% (1)4Kart
Skjærpiplerke0% (1)1Kart
Vintererle0% (1)1Kart
Bydue0% (1)2Kart
Sidensvans0% (1)3Kart
Småskogmus0% (1)3Kart
Markmus0% (1)1Kart
Nøttekråke0% (1)1Kart
Vandrefalk0% (1)2Kart
Hvitryggspett0% (1)1Kart
Nordlig storskarv0% (1)6Kart