Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Ørsta (Møre og Romsdal)

Det er til nå registrert totalt 13 798 individ og 63 arter fra 155 foringsplasser.

Alle områder»Møre og Romsdal»»

Periode »

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Kjøttmeis96% (150)2 432Kart
Svarttrost90% (141)1 127Kart
Blåmeis87% (136)1 567Kart
Skjære71% (111)682Kart
Rødstrupe65% (102)277Kart
Gråspurv54% (85)1 787Kart
Kråke46% (72)643Kart
Dompap43% (68)532Kart
Grønnfink38% (60)885Kart
Spettmeis38% (59)213Kart
Granmeis32% (50)296Kart
Grønnsisik27% (43)517Kart
Svartmeis21% (34)166Kart
Bjørkefink18% (28)772Kart
Flaggspett16% (26)65Kart
Bokfink16% (25)116Kart
Gulspurv16% (25)238Kart
Gråsisik16% (25)354Kart
Nøtteskrike14% (23)70Kart
Løvmeis14% (22)83Kart
Gjerdesmett10% (17)51Kart
Spurvehauk8% (13)20Kart
Ekorn5% (9)34Kart
Gråmåke5% (8)321Kart
Stær5% (8)88Kart
Gråtrost5% (8)39Kart
Pilfink5% (8)51Kart
Havørn3% (6)15Kart
Trekryper3% (6)9Kart
Stillits3% (5)43Kart
Kjernebiter3% (5)7Kart
Stjertmeis2% (4)21Kart
Rødvingetrost2% (4)8Kart
Gråhegre1% (3)19Kart
Fuglekonge1% (3)12Kart
Katt1% (3)5Kart
Sidensvans1% (3)21Kart
Brunsisik1% (3)40Kart
Stokkand1% (2)51Kart
Munk1% (2)2Kart
Toppmeis1% (2)3Kart
Ravn1% (2)8Kart
Småskogmus1% (2)5Kart
Fiskemåke0% (1)32Kart
Oter0% (1)1Kart
Måker0% (1)15Kart
Tjeld0% (1)2Kart
Kongeørn0% (1)1Kart
Kattugle0% (1)2Kart
Kornkråke0% (1)3Kart
Ringdue0% (1)3Kart
Fossekall0% (1)2Kart
Grønnspett0% (1)1Kart
Siland0% (1)12Kart
Snøspurv0% (1)3Kart
Hjort0% (1)10Kart
Toppskarv0% (1)7Kart
Ærfugl0% (1)2Kart
Tyrkerdue0% (1)1Kart
Ringtrost0% (1)1Kart
Storskogmus0% (1)1Kart
Polarsisik0% (1)3Kart
Varsler0% (1)1Kart