Fugler ved foringsplassen

Alle områder»Nordland»Leirfjord»Ytre Bardal (Yttergården)»30.01.2016 (Kent Lennart Vassdal)


Deltaker:Kent Lennart VassdalDeltakerside
Område:Ytre Bardal (Yttergården) (Leirfjord, Nordland)Områdeside
Dato:23.04.2011Andre datoer
Utført av:Kent Lennart Vassdal

Observasjonsdetaljer

Observasjonsperiode23.04.2011 — 29.04.2011
Snødekke på bakkenikke snødekke

Observerte fugler

ArtAntallKommentar
Bjørkefink (Fringilla montifringilla)37 
Blåmeis (Cyanistes caeruleus)25 
Bokfink (Fringilla coelebs)30 
Grønnfink (Carduelis chloris)27 
Gråmåke (Larus argentatus)200 
Gråtrost (Turdus pilaris)1250 
Gulspurv (Emberiza citrinella)16 
Havørn (Haliaeetus albicilla)4 
Kjøttmeis (Parus major)23 
Kråke (Corvus cornix)15 
Linerle (Motacilla alba)10 
Måltrost (Turdus philomelos)185 
Ringtrost (Turdus torquatus)125 
Rødstrupe (Erithacus rubecula)3 
Rødvingetrost (Turdus iliacus)450 
Rørsanger (Acrocephalus scirpaceus)5 
Skjære (Pica pica)21 
Storspove (Numenius arquata)32 
Stær (Sturnus vulgaris)80 
Svarttrost (Turdus merula)66 
Tjeld (Haematopus ostralegus)50 
Vipe (Vanellus vanellus)12 

Det er fôret med

brødmat/kakerester, solsikkefrø

Kommentarer til observasjonene

Denne registreringen går fra den 23 April og ut måneden.