Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Leirfjord (Nordland)

Det er til nå registrert totalt 36272 individ og 67 arter fra 40 hager.

Alle områder»Nordland»Aarborte - Hattfjelldal»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis95% (38)4322
Skjære77% (31)1803
Blåmeis75% (30)3011
Dompap70% (28)2532
Svarttrost60% (24)1035
Kråke55% (22)1722
Granmeis50% (20)456
Grønnfink47% (19)4332
Gråsisik45% (18)2212
Gråspurv37% (15)845
Gulspurv37% (15)660
Nøtteskrike30% (12)412
Flaggspett27% (11)98
Ekorn27% (11)28
Grønnsisik25% (10)565
Svartmeis22% (9)90
Gråspett22% (9)108
Sidensvans22% (9)96
Bokfink20% (8)529
Rødstrupe20% (8)40
Bjørkefink17% (7)666
Spurvehauk15% (6)28
Havørn15% (6)43
Stær12% (5)2727
Elg12% (5)9
Gråtrost7% (3)3177
Grønnspett7% (3)5
Rødvingetrost7% (3)1238
Rådyr7% (3)13
Katt7% (3)13
Trekryper7% (3)4
Linerle5% (2)27
Gråhegre5% (2)25
Gråmåke5% (2)505
Kongeørn5% (2)3
Jernspurv5% (2)6
Spettmeis5% (2)2
Ringdue5% (2)60
Pilfink5% (2)5
Konglebit5% (2)4
Spurveugle5% (2)2
Hønsehauk2% (1)1
Vipe2% (1)204
Svartbak2% (1)36
Fiskemåke2% (1)30
Tjeld2% (1)239
Kattugle2% (1)1
Løvmeis2% (1)6
Sivsanger2% (1)1
Gjøk2% (1)1
Måltrost2% (1)385
Ravn2% (1)1
Svarthvit fluesnapper2% (1)4
Dvergspett2% (1)1
Snøspurv2% (1)1360
Storspove2% (1)168
Storskarv2% (1)9
Rørsanger2% (1)9
Bydue2% (1)11
Ringtrost2% (1)335
Gjerdesmett2% (1)1
Markmus2% (1)1
Tornirisk2% (1)1
Dvergfluesnapper2% (1)6
Varsler2% (1)1
Haukugle2% (1)1
Vendehals2% (1)1