Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Leirfjord (Nordland)

Det er til nå registrert totalt 34456 individ og 65 arter fra 40 hager.

Alle områder»Nordland»»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis95% (38)4045
Skjære77% (31)1733
Blåmeis75% (30)2897
Dompap67% (27)2413
Svarttrost57% (23)1003
Kråke55% (22)1719
Granmeis47% (19)432
Grønnfink47% (19)4175
Gråsisik45% (18)2208
Gråspurv37% (15)696
Gulspurv37% (15)660
Nøtteskrike30% (12)408
Flaggspett27% (11)97
Ekorn25% (10)21
Svartmeis22% (9)90
Gråspett22% (9)108
Grønnsisik22% (9)523
Sidensvans20% (8)81
Bokfink17% (7)454
Rødstrupe17% (7)25
Bjørkefink15% (6)468
Spurvehauk15% (6)28
Havørn15% (6)43
Elg12% (5)9
Stær10% (4)2274
Gråtrost7% (3)3177
Grønnspett7% (3)5
Rådyr7% (3)13
Katt7% (3)13
Trekryper7% (3)4
Gråhegre5% (2)25
Kongeørn5% (2)3
Jernspurv5% (2)6
Spettmeis5% (2)2
Rødvingetrost5% (2)1233
Konglebit5% (2)4
Spurveugle5% (2)2
Linerle2% (1)26
Gråmåke2% (1)502
Hønsehauk2% (1)1
Vipe2% (1)204
Svartbak2% (1)36
Fiskemåke2% (1)30
Tjeld2% (1)239
Kattugle2% (1)1
Løvmeis2% (1)6
Sivsanger2% (1)1
Ringdue2% (1)29
Gjøk2% (1)1
Måltrost2% (1)385
Ravn2% (1)1
Dvergspett2% (1)1
Snøspurv2% (1)1360
Storspove2% (1)168
Storskarv2% (1)9
Rørsanger2% (1)9
Ringtrost2% (1)335
Gjerdesmett2% (1)1
Pilfink2% (1)3
Markmus2% (1)1
Tornirisk2% (1)1
Dvergfluesnapper2% (1)6
Varsler2% (1)1
Haukugle2% (1)1
Vendehals2% (1)1