Resultater

Rapportør:Byrknes skule
Område:Byrknes (Gulen, Vestland)
Dato:16.05.2013
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Engkarse (Cardamine pratensis) 
Fenofase:Blomstring13.05.2013