Hjemsted:Gulen, Sogn og Fjordane
Skoletype:Grunnskole
Brukere:1