Hopp til hovedinnhold

Resultater

Viser art 1 til 33 av totalt 33.

BildeArtLokaliteterObservasjonerSiste obs.Kart
Gjøk
Cuculus canorus
11412.05.2019Vis kart
Linerle
Motacilla alba
11317.04.2019Vis kart
Tjeld
Haematopus ostralegus
11306.03.2022Vis kart
Heipiplerke
Anthus pratensis
11322.04.2019Vis kart
Stær
Sturnus vulgaris
11206.03.2022Vis kart
Bjørk
Betula pubescens
11122.04.2019Vis kart
Steinskvett
Oenanthe oenanthe
11028.04.2019Vis kart
Låvesvale
Hirundo rustica
11008.04.2019Vis kart
Humler
Bombus
11003.04.2019Vis kart
Løvetannslekta
Taraxacum
1903.04.2019Vis kart
Makrellterne
Sterna hirundo
1919.05.2019Vis kart
Bekkeblom
Caltha palustris
1823.04.2019Vis kart
Grågås
Anser anser
1818.03.2019Vis kart
Vipe
Vanellus vanellus
1718.03.2013Vis kart
Selje
Salix caprea
1707.04.2019Vis kart
Engkarse
Cardamine pratensis
1720.04.2019Vis kart
Hestehov
Tussilago farfara
1708.04.2019Vis kart
Neslesommerfugl
Aglais urticae
1320.05.2012Vis kart
 Blåfjær
Polygala vulgaris
1205.05.2019Vis kart
Hvitveis
Anemone nemorosa
1222.04.2011Vis kart
Skogstjerne
Trientalis europaea
1219.05.2019Vis kart
Tepperot
Potentilla erecta
1219.05.2019Vis kart
Eik
Quercus
1201.05.2019Vis kart
Tårnfalk
Falco tinnunculus
1120.05.2012Vis kart
Stikkeveps
Vespidae
1108.05.2016Vis kart
Tyttebær
Vaccinium vitis-idaea
1105.05.2019Vis kart
Rødnebbterne
Sterna paradisaea
1118.05.2004Vis kart
Bukkeblad
Menyanthes trifoliata
1119.05.2019Vis kart
Svartskogsnegl
Arion ater
1102.04.2017Vis kart
Fiskemåke
Larus canus
1122.04.2019Vis kart
Tettegras
Pinguicula vulgaris
1119.05.2019Vis kart
Havsule
Morus bassanus
1128.04.2019Vis kart
 Gjøkfugler
Cuculiformes
1106.05.2018Vis kart