Kommune:Gulen, Vestland
Områdetype:kyst‚ bebygd område/lokalmiljø‚ kulturlandskap
Lengde (m):5 000
Landskapstype:Jordbrukslandskap
Opprettet:01.01.1980
Område ID394
Undersøkt av:Byrknes skule (2003-2004, 2011-2019)