Resultater

Rapportør:Byrknes skule
Område:Byrknes (Gulen, Vestland)
Dato:18.05.2004
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gjøk (Cuculus canorus) 
Fenofase:Ankomst01.05.2004


Art:Heipiplerke (Anthus pratensis) 
Fenofase:Ankomst06.04.2004


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst01.05.2004


Art:Rødnebbterne (Sterna paradisaea) 
Fenofase:Ankomst08.05.2004


Art:Steinskvett (Oenanthe oenanthe) 
Fenofase:Ankomst08.04.2004


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst08.04.2004