Resultater

Rapportør:Byrknes skule
Område:Byrknes (Gulen, Vestland)
Dato:16.04.2003
Registrert:17.04.2003
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)16.04.2003


Art:Humler (Bombus) 
Fenofase:Voksenstadiet16.04.2003


Art:Løvetannslekta (Taraxacum) 
Fenofase:Blomstring16.04.2003


Art:Neslesommerfugl (Aglais urticae) 
Fenofase:Voksenstadiet16.04.2003


Art:Steinskvett (Oenanthe oenanthe) 
Fenofase:Ankomst16.04.2003