Resultater

Rapportør:Byrknes skule
Observatører:Helge Pedersen
Område:Byrknes (Gulen, Vestland)
Dato:19.05.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Makrellterne (Sterna hirundo) 
Merknad:Måøyosen - 2 
Fenofase:Ankomst18.05.2019