Resultater

Rapportør:Byrknes skule
Område:Byrknes (Gulen, Vestland)
Dato:06.05.2018
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Engkarse (Cardamine pratensis) 
Merknad:I Nesevågen 
Fenofase:Blomstring05.05.2018


Art:Gjøkfugler (Cuculiformes) 
Merknad:I Måvatnløypa 
Fenofase:Sang for første gang06.05.2018


Art:Makrellterne (Sterna hirundo) 
Merknad:I Nesevågen - flukt innerst 
Fenofase:Ankomst06.05.2018


Art:Selje (Salix caprea) 
Merknad:Ved skulen 
Fenofase:Gåsunger04.05.2018