Resultater

Rapportør:Byrknes skule
Observatører:Helge Pedersen
Område:Byrknes (Gulen, Vestland)
Dato:04.05.2016
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Merknad:I Nesevågen 
Fenofase:Bladsprett (musøre)03.05.2016


Art:Engkarse (Cardamine pratensis) 
Merknad:I Nesevågen 
Fenofase:Blomstring03.05.2016