Resultater

Rapportør:Byrknes skule
Observatører:Helge Pedersen
Område:Byrknes (Gulen, Vestland)
Dato:25.04.2015
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Engkarse (Cardamine pratensis) 
Merknad:Blomstring - på myra vis a vis bedehuset 
Fenofase:Blomstring24.04.2015