Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Vågan (Nordland)

Det er til nå registrert totalt 5229 individ og 48 arter fra 56 hager.

Alle områder»Nordland»Aarborte - Hattfjelldal»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis96% (54)907
Grønnfink75% (42)1386
Svarttrost75% (42)191
Skjære66% (37)292
Granmeis58% (33)176
Dompap57% (32)275
Kråke50% (28)211
Gråspurv48% (27)441
Blåmeis42% (24)165
Sidensvans26% (15)409
Gråsisik23% (13)288
Bjørkefink21% (12)75
Flaggspett21% (12)27
Gråtrost14% (8)54
Bokfink14% (8)42
Rødvingetrost12% (7)13
Spurvehauk8% (5)13
Munk8% (5)7
Bydue8% (5)133
Gråspett7% (4)6
Havørn7% (4)11
Ringtrost7% (4)6
Nøtteskrike5% (3)6
Ravn5% (3)5
Rødrev5% (3)6
Grønnsisik5% (3)10
Gråhegre3% (2)2
Svartmeis3% (2)2
Rødstrupe3% (2)4
Røyskatt3% (2)4
Husmus3% (2)3
Linerle1% (1)1
Gråmåke1% (1)3
Hønsehauk1% (1)1
Stær1% (1)17
Svartbak1% (1)3
Fiskemåke1% (1)2
Fuglekonge1% (1)2
Furukorsnebb1% (1)1
Grankorsnebb1% (1)4
Blåstrupe1% (1)2
Katt1% (1)2
Sangsvane1% (1)2
Kjernebiter1% (1)1
Brunsisik1% (1)4
Dvergfalk1% (1)1
Konglebit1% (1)9
Krattspissmus1% (1)4