Fugler ved foringsplassen

Alle områder»Vest-Agder»Mandal»Bankebroa»31.01.2010 (Finn Jørgensen)


Deltaker:Finn JørgensenDeltakerside
Område:Bankebroa (Mandal, Vest-Agder)Områdeside
Dato:31.01.2010»Andre datoer
Utført av:Finn Jørgensen

Observasjonsdetaljer

Observasjonsperiode31.01.2010
Temperatur-5ºC
Snødekke på bakkendelvis snødekke

Observerte fugler

ArtAntallKommentar
Fiskemåke (Larus canus)6 
Gråmåke (Larus argentatus)45 
Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus)15 
Knoppsvane (Cygnus olor)36 
Kråke (Corvus cornix)23 
Kvinand (Bucephala clangula)30 
Laksand (Mergus merganser)4 
Lappfiskand (Mergellus albellus)2 
Siland (Mergus serrator)9 
Stokkand (Anas platyrhynchos)60 
Storskarv (Phalacrocorax carbo)3 
Svartbak (Larus marinus)3 
Toppand (Aythya fuligula)5 
Ærfugl (Somateria mollissima)3 

Det er fôret med

brødmat/kakerester

Kommentarer til observasjonene

Dette er fugler som ble sett ved denne lokaliteten. Fiskendene kom selvsagt ikke på mat, mens øvrige arter stort sett lot seg tiltrekke av foringen.