Hopp til hovedinnhold

Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Lindesnes (Agder)

Det er til nå registrert totalt 30 156 individ og 100 arter fra 205 foringsplasser.

Alle områder»Agder»»

Periode »

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Kjøttmeis96% (197)6 109Kart
Blåmeis92% (189)3 934Kart
Svarttrost75% (154)1 232Kart
Rødstrupe73% (150)574Kart
Skjære69% (143)1 506Kart
Spettmeis59% (122)674Kart
Dompap52% (107)1 477Kart
Grønnfink46% (96)2 401Kart
Nøtteskrike41% (86)460Kart
Gråspurv41% (85)1 920Kart
Flaggspett37% (76)197Kart
Bokfink35% (72)710Kart
Kjernebiter34% (70)1 238Kart
Bjørkefink32% (67)2 335Kart
Kråke31% (65)716Kart
Pilfink29% (60)776Kart
Svartmeis23% (48)230Kart
Gulspurv20% (43)417Kart
Ekorn17% (36)103Kart
Gjerdesmett16% (33)55Kart
Ringdue14% (30)227Kart
Spurvehauk13% (28)51Kart
Grønnsisik13% (28)557Kart
Gråtrost11% (24)92Kart
Granmeis11% (23)78Kart
Stillits11% (23)347Kart
Tyrkerdue9% (20)137Kart
Stær9% (19)115Kart
Gråsisik8% (18)86Kart
Gråmåke6% (13)205Kart
Jernspurv4% (10)14Kart
Munk4% (9)16Kart
Grønnspett4% (9)20Kart
Rødvingetrost4% (9)17Kart
Trekryper4% (9)15Kart
Rugde3% (8)17Kart
Katt3% (8)45Kart
Løvmeis3% (7)24Kart
Fiskemåke2% (6)59Kart
Ravn2% (6)20Kart
Storskarv2% (6)31Kart
Varsler2% (6)6Kart
Svartbak2% (5)17Kart
Hønsehauk1% (4)8Kart
Toppmeis1% (4)17Kart
Måltrost1% (4)6Kart
Linerle1% (3)8Kart
Stokkand1% (3)420Kart
Gråhegre1% (3)7Kart
Kongeørn1% (3)5Kart
Fuglekonge1% (3)10Kart
Stjertmeis1% (3)19Kart
Løvsanger1% (3)9Kart
Laksand1% (3)28Kart
Rådyr1% (3)32Kart
Svartspett1% (3)4Kart
Havørn1% (3)7Kart
Bydue1% (3)29Kart
Toppand0% (2)6Kart
Musvåk0% (2)6Kart
Kaie0% (2)3Kart
Hettemåke0% (2)35Kart
Fossekall0% (2)3Kart
Kvinand0% (2)40Kart
Siland0% (2)11Kart
Knoppsvane0% (2)39Kart
Hare0% (2)2Kart
Sangsvane0% (2)16Kart
Brunrotte0% (2)2Kart
Sidensvans0% (2)9Kart
Duetrost0% (2)2Kart
Heipiplerke0% (1)2Kart
Kattugle0% (1)4Kart
Kornkråke0% (1)1Kart
Gransanger0% (1)1Kart
Gjøk0% (1)4Kart
Gråspett0% (1)1Kart
Dvergspett0% (1)1Kart
Elg0% (1)1Kart
Rødrev0% (1)5Kart
Orrfugl0% (1)2Kart
Grevling0% (1)1Kart
Fasan0% (1)1Kart
Ærfugl0% (1)3Kart
Lappfiskand0% (1)2Kart
Alke0% (1)1Kart
Tårnfalk0% (1)2Kart
Husmus0% (1)50Kart
Småskogmus0% (1)1Kart
Markmus0% (1)2Kart
Klatremus0% (1)1Kart
Mår0% (1)1Kart
Tornirisk0% (1)2Kart
Bergirisk0% (1)17Kart
Vandrefalk0% (1)2Kart
Konglebit0% (1)1Kart
Myrhauk0% (1)1Kart
Storfugl0% (1)1Kart
Jordugle0% (1)1Kart
Hvitryggspett0% (1)1Kart