Hopp til hovedinnhold

Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Lindesnes (Agder)

Det er til nå registrert totalt 31 915 individ og 100 arter fra 213 foringsplasser.

Alle områder»Agder»»

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Kjøttmeis96% (205)6 516Kart
Blåmeis92% (195)4 228Kart
Svarttrost75% (160)1 308Kart
Rødstrupe72% (154)612Kart
Skjære70% (149)1 609Kart
Spettmeis62% (131)725Kart
Dompap54% (115)1 647Kart
Grønnfink46% (97)2 473Kart
Gråspurv41% (87)2 070Kart
Nøtteskrike41% (87)477Kart
Flaggspett37% (78)223Kart
Bokfink34% (73)742Kart
Kjernebiter34% (72)1 262Kart
Bjørkefink32% (68)2 348Kart
Kråke31% (66)751Kart
Pilfink29% (62)809Kart
Svartmeis24% (51)257Kart
Gulspurv21% (44)424Kart
Ekorn18% (39)111Kart
Gjerdesmett15% (33)56Kart
Ringdue14% (30)242Kart
Spurvehauk13% (28)53Kart
Grønnsisik13% (28)563Kart
Gråtrost11% (24)94Kart
Granmeis11% (24)82Kart
Stillits11% (23)348Kart
Tyrkerdue9% (20)142Kart
Gråsisik9% (20)199Kart
Stær9% (19)117Kart
Gråmåke6% (13)205Kart
Jernspurv5% (11)16Kart
Munk4% (9)17Kart
Grønnspett4% (9)20Kart
Rødvingetrost4% (9)17Kart
Trekryper4% (9)16Kart
Rugde4% (8)17Kart
Katt4% (8)47Kart
Løvmeis3% (7)28Kart
Varsler3% (7)7Kart
Fiskemåke3% (6)59Kart
Ravn3% (6)20Kart
Storskarv3% (6)31Kart
Svartbak2% (5)17Kart
Havørn2% (5)9Kart
Hønsehauk2% (4)8Kart
Musvåk2% (4)8Kart
Toppmeis2% (4)17Kart
Måltrost2% (4)6Kart
Linerle1% (3)8Kart
Stokkand1% (3)425Kart
Gråhegre1% (3)7Kart
Kongeørn1% (3)5Kart
Fuglekonge1% (3)10Kart
Stjertmeis1% (3)19Kart
Løvsanger1% (3)9Kart
Laksand1% (3)28Kart
Rådyr1% (3)35Kart
Svartspett1% (3)4Kart
Bydue1% (3)29Kart
Toppand1% (2)6Kart
Kattugle1% (2)5Kart
Kaie1% (2)3Kart
Hettemåke1% (2)35Kart
Fossekall1% (2)3Kart
Kvinand1% (2)40Kart
Siland1% (2)11Kart
Knoppsvane1% (2)39Kart
Hare1% (2)2Kart
Sangsvane1% (2)16Kart
Brunrotte1% (2)2Kart
Sidensvans1% (2)9Kart
Duetrost1% (2)2Kart
Heipiplerke0% (1)2Kart
Kornkråke0% (1)1Kart
Gransanger0% (1)1Kart
Gjøk0% (1)4Kart
Gråspett0% (1)1Kart
Dvergspett0% (1)1Kart
Elg0% (1)1Kart
Rødrev0% (1)5Kart
Orrfugl0% (1)2Kart
Grevling0% (1)1Kart
Fasan0% (1)1Kart
Ærfugl0% (1)3Kart
Lappfiskand0% (1)2Kart
Alke0% (1)1Kart
Tårnfalk0% (1)2Kart
Husmus0% (1)50Kart
Småskogmus0% (1)1Kart
Markmus0% (1)3Kart
Klatremus0% (1)1Kart
Mår0% (1)1Kart
Tornirisk0% (1)2Kart
Bergirisk0% (1)17Kart
Vandrefalk0% (1)2Kart
Konglebit0% (1)1Kart
Myrhauk0% (1)1Kart
Storfugl0% (1)1Kart
Jordugle0% (1)1Kart
Hvitryggspett0% (1)1Kart