Hopp til hovedinnhold

Resultater

17.05.2008
NOF Hordaland
Garen (Eidfjord, Vestland)
12.05.2008 Ankomst blåstrupe
08.06.2007
NOF Hordaland
Garen (Eidfjord, Vestland)
13.05.2007 Ankomst brunnakke
13.05.2007 Ankomst tornsanger
28.05.2007 Ankomst temmincksnipe
26.05.2007 Ankomst møller
26.05.2007 Ankomst gulsanger
26.05.2007 Ankomst hagesanger
15.05.2007
NOF Hordaland
Garen (Eidfjord, Vestland)
04.05.2007 Ankomst gransanger
03.05.2007 Ankomst munk
29.04.2007 Ankomst lappspurv
01.05.2007 Ankomst fiskeørn
01.05.2007 Ankomst trane
11.05.2007 Ankomst dobbeltbekkasin
11.05.2007 Ankomst gulerle
01.05.2007 Ankomst rødstjert
14.05.2007
Nordisk Naturskule Eidfjord
Garen (Eidfjord, Vestland)
13.05.2007 Ankomst blåstrupe
13.05.2007 Ankomst tornsanger
13.05.2007 Ankomst taksvale
13.05.2007 Ankomst smålom
12.05.2007
Nordisk Naturskule Eidfjord
Garen (Eidfjord, Vestland)
11.05.2007 Ankomst enkeltbekkasin
11.05.2007 Ankomst rødstilk
11.05.2007 Ankomst brunnakke
11.05.2007 Ankomst dobbeltbekkasin
11.05.2007 Ankomst gulerle
09.05.2007 Ankomst storspove
07.05.2007
Nordisk Naturskule Eidfjord
Garen (Eidfjord, Vestland)
03.05.2007 Ankomst munk
07.05.2007
Nordisk Naturskule Eidfjord
Garen (Eidfjord, Vestland)
03.05.2007 Ankomst låvesvale
03.05.2007 Ankomst buskskvett
03.05.2007 Ankomst trepiplerke
03.05.2007 Ankomst sildemåke
03.05.2007 Ankomst strandsnipe
03.05.2007 Ankomst grønnsisik
04.05.2007 Ankomst gransanger
03.05.2007 Ankomst rødstrupe
02.05.2007
Nordisk Naturskule Eidfjord
Garen (Eidfjord, Vestland)
01.05.2007 Ankomst trane
01.05.2007 Ankomst tårnfalk
01.05.2007 Ankomst fiskeørn
01.05.2007 Ankomst kaie
02.05.2007
Nordisk Naturskule Eidfjord
Garen (Eidfjord, Vestland)
29.04.2007 Ankomst sanglerke
26.04.2007 Ankomst måltrost
26.04.2007 Ankomst svarttrost
29.04.2007 Ankomst lappspurv
29.04.2007 Ankomst heilo
26.04.2007 Ankomst ringtrost
26.04.2007 Ankomst bergirisk
26.04.2007 Ankomst steinskvett
26.04.2007 Ankomst dvergfalk
29.04.2007 Voksenstadiet neslesommerfugl
01.05.2007 Voksenstadiet sørgekåpe
01.05.2007 Voksenstadiet dagpåfugløye
02.05.2007
Nordisk Naturskule Eidfjord
Garen (Eidfjord, Vestland)
30.04.2007 Ankomst toppand
01.05.2007 Ankomst fiskemåke
01.05.2007 Ankomst rødstjert
25.04.2007
Nordisk Naturskule Eidfjord
Garen (Eidfjord, Vestland)
16.04.2007 Ankomst linerle
16.04.2007 Ankomst vipe
24.04.2007 Ankomst stær
22.04.2007 Ankomst stokkand
16.04.2007 Ankomst gråtrost
24.04.2007 Ankomst bjørkefink
16.04.2007 Ankomst krikkand
16.04.2007 Ankomst jernspurv
24.04.2007 Ankomst heipiplerke
24.04.2007 Ankomst sivspurv
16.04.2007 Ankomst ringdue
16.04.2007 Ankomst rødvingetrost
16.04.2007 Ankomst laksand
16.04.2007 Ankomst fjellvåk
25.04.2007
Nordisk Naturskule Eidfjord
Garen (Eidfjord, Vestland)
16.04.2007 Ankomst linerle
24.04.2007
NOF Hordaland
Garen (Eidfjord, Vestland)
24.04.2007 Ankomst stær
24.04.2007 Ankomst bjørkefink
24.04.2007 Ankomst sivspurv
24.04.2007 Ankomst heipiplerke
20.04.2007
NOF Hordaland
Garen (Eidfjord, Vestland)
16.04.2007 Ankomst linerle
16.04.2007 Ankomst vipe
16.04.2007 Ankomst krikkand
16.04.2007 Ankomst jernspurv
16.04.2007 Ankomst rødvingetrost
16.04.2007 Ankomst laksand
16.04.2007 Ankomst ringdue
16.04.2007 Ankomst gråtrost
18.05.2006
NOF Hordaland
Garen (Eidfjord, Vestland)
17.05.2006 Ankomst myrsnipe
17.05.2006 Ankomst dobbeltbekkasin
17.05.2006 Ankomst gulerle
1 - 15 av 26 siste»»