Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Nordisk Naturskule Eidfjord
Område:Garen (Eidfjord, Vestland)
Dato:12.05.2007
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Brunnakke (Anas penelope) 
Fenofase:Ankomst11.05.2007
Kommentar:Ett par 


Art:Dobbeltbekkasin (Gallinago media) 
Fenofase:Ankomst11.05.2007
Kommentar:En hann 


Art:Enkeltbekkasin (Gallinago gallinago) 
Fenofase:Ankomst11.05.2007
Kommentar:2 ind. 


Art:Gulerle (Motacilla flava) 
Fenofase:Ankomst11.05.2007
Kommentar:Ett ind. fløy over 


Art:Rødstilk (Tringa totanus) 
Fenofase:Ankomst11.05.2007
Kommentar:2 ind. litt høyere opp ved Armehølen 


Art:Storspove (Numenius arquata) 
Fenofase:Ankomst09.05.2007
Kommentar:2 ind. rastet på golfbanen