Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Nordisk Naturskule Eidfjord
Område:Garen (Eidfjord, Vestland)
Dato:25.04.2007
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørkefink (Fringilla montifringilla) 
Fenofase:Ankomst24.04.2007
Kommentar:1 hann 


Art:Fjellvåk (Buteo lagopus) 
Fenofase:Ankomst16.04.2007
Kommentar:1 ind. jaktet foran Grytahorga 


Art:Gråtrost (Turdus pilaris) 
Fenofase:Ankomst16.04.2007
Kommentar:3 ind. 


Art:Heipiplerke (Anthus pratensis) 
Fenofase:Ankomst24.04.2007
Kommentar:4 ind. 


Art:Jernspurv (Prunella modularis) 
Fenofase:Ankomst16.04.2007
Kommentar:1 syngende fra granholt 


Art:Krikkand (Anas crecca) 
Fenofase:Ankomst16.04.2007
Kommentar:1 hann 


Art:Laksand (Mergus merganser) 
Fenofase:Ankomst16.04.2007
Kommentar:1 hann i råk i elva 


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst16.04.2007
Kommentar:3 ind. Kan ha vært på plass en stund. 


Art:Ringdue (Columba palumbus) 
Fenofase:Ankomst16.04.2007
Kommentar:1 ind. 


Art:Rødvingetrost (Turdus iliacus) 
Fenofase:Ankomst16.04.2007
Kommentar:2 ind. 


Art:Sivspurv (Emberiza schoeniclus) 
Fenofase:Ankomst24.04.2007
Kommentar:1 hann 


Art:Stokkand (Anas platyrhynchos) 
Fenofase:Ankomst22.04.2007
Kommentar:2 hanner 


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst24.04.2007
Kommentar:4 ind. 


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Fenofase:Ankomst16.04.2007
Kommentar:7 ind. trolig vært på plass en stund.