Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:NOF Hordaland
Område:Garen (Eidfjord, Vestland)
Dato:20.04.2007
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gråtrost (Turdus pilaris) 
Fenofase:Ankomst16.04.2007
Kommentar:3 ind. Observatør: Alf Tore Mjøs 


Art:Jernspurv (Prunella modularis) 
Fenofase:Ankomst16.04.2007
Kommentar:1 ind. Observatør: Alf Tore Mjøs 


Art:Krikkand (Anas crecca) 
Fenofase:Ankomst16.04.2007
Kommentar:1M Observatør: Alf Tore Mjøs 


Art:Laksand (Mergus merganser) 
Fenofase:Ankomst16.04.2007
Kommentar:1 M. Observatør: Alf Tore Mjøs 


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst16.04.2007
Kommentar:3 ind. Observatør: Alf Tore Mjøs 


Art:Ringdue (Columba palumbus) 
Fenofase:Ankomst16.04.2007
Kommentar:1 ind. Observatør: Alf Tore Mjøs 


Art:Rødvingetrost (Turdus iliacus) 
Fenofase:Ankomst16.04.2007
Kommentar:2 ind. Observatør: Alf Tore Mjøs 


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Fenofase:Ankomst16.04.2007
Kommentar:7 ind. Observatør: Alf Tore Mjøs