Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Nordisk Naturskule Eidfjord
Område:Garen (Eidfjord, Vestland)
Dato:02.05.2007
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bergirisk (Carduelis flavirostris) 
Fenofase:Ankomst26.04.2007
Kommentar:6 ind. ved Sysendammen litt lenger opp i dalen 


Art:Dagpåfugløye (Aglais io) 
Fenofase:Voksenstadiet01.05.2007
Kommentar:1 ind. En sjelden art i Hordaland. 


Art:Dvergfalk (Falco columbarius) 
Fenofase:Ankomst26.04.2007
Kommentar:2-3 ind. 


Art:Heilo (Pluvialis apricaria) 
Fenofase:Ankomst29.04.2007
Kommentar:1 ind. fløy over 


Art:Lappspurv (Calcarius lapponicus) 
Fenofase:Ankomst29.04.2007
Kommentar:Ca. 10 ind. rastet på golfbanen 


Art:Måltrost (Turdus philomelos) 
Fenofase:Ankomst26.04.2007
Kommentar:1 syngende 


Art:Neslesommerfugl (Aglais urticae) 
Fenofase:Voksenstadiet29.04.2007
Kommentar:5+ ind. 


Art:Ringtrost (Turdus torquatus) 
Fenofase:Ankomst26.04.2007
Kommentar:1 mellom de to øverste tunnelene i Måbødalen 


Art:Sanglerke (Alauda arvensis) 
Fenofase:Ankomst29.04.2007
Kommentar:2 ind. 


Art:Steinskvett (Oenanthe oenanthe) 
Fenofase:Ankomst26.04.2007
Kommentar:3 ind. 


Art:Svarttrost (Turdus merula) 
Fenofase:Ankomst26.04.2007
Kommentar:1 Garen og 1 like ovenfor Maurset 


Art:Sørgekåpe (Nymphalis antiopa) 
Fenofase:Voksenstadiet01.05.2007
Kommentar:1 ind.