Resultater

Rapportør:Knut Sterud
Observatører:Knut Sterud
Område:Tingelstadhøgda (Gran, Oppland)
Dato:07.05.2012
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Antall:1 
Fenofase:Ankomst20.04.2012
Bekreftet av:Frode Falkenberg
Hann
 
Bokfinken har vært på foringsplassen på Søndre Grinaker siden 20. april.
© Knut Sterud (01.05.2012)


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst20.04.2012
Kommentar:2 par på Grinaker 


Art:Sanglerke (Alauda arvensis) 
Fenofase:Ankomst20.03.2012


Art:Sivhøne (Gallinula chloropus) 
Antall:1 
Fenofase:Ankomst27.04.2012
Kommentar:Et par i mindre dam 
Bekreftet av:Frode Falkenberg
Adult
 
Sivhøna har ettermiddagsstell så vasspruten står....
© Knut Sterud (06.05.2012)
Sivhøna jager toppandhannen unna i dammen
© Knut Sterud (06.05.2012)
Sivhøne i dammen ved Majorsalm
© Knut Sterud (06.05.2012)


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst14.04.2012
Kommentar:Få fugler i forhold til tidligere år 


Art:Toppand (Aythya fuligula) 
Antall:2 
Fenofase:Ankomst28.04.2012
Kommentar:Et par i mindre dam 
Bekreftet av:Frode Falkenberg 
© Knut Sterud (06.05.2012)
Toppandhannen må konkurrere med sivhøna i dammen
© Knut Sterud (06.05.2012)
Toppandparet har lagt sin elsk på det faste reviret til et sivhønepar
© Knut Sterud (06.05.2012)


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Fenofase:Ankomst28.03.2012
Kommentar:2 par ved Grinaker