Kommune:Gran, Innlandet
Områdetype:kulturlandskap
Opprettet:07.05.2012
Beskrivelse:
Nasjonalt kulturlandskapsområde i Gran. Stor variasjon i topografi med veksling mellom dyrket mark, beiteområder, mindre skogområder og en rekke tjern og bekker.
Område ID35250
Undersøkt av:Knut Sterud (2012)