Resultater

Rapportør:Terje Børresen
Observatører:Terje Børresen
Område:Harptjernsberget (Åmot, Innlandet)
Dato:30.05.2010
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Perleugle (Aegolius funereus) 
Fenofase:Ankomst30.05.2010
Perleugle i et gammelt svartspetthull.
© Terje Børresen (30.05.2010)
Perleugle i et gammelt svartspetthull
© Terje Børresen (30.05.2010)