Kommune:Åmot, Hedmark
Områdetype:skog‚ kulturlandskap
Opprettet:30.01.2010
Beskrivelse:
Gårdstun med jorder og fuktig mark.
Område ID21863
Undersøkt av:Terje Børresen (2010-2011)
kart
UTM 6792439 nord, 632859 øst, sone 32