Kommune:Åmot, Innlandet
Områdetype:skog‚ kulturlandskap
Opprettet:30.01.2010
Beskrivelse:
Gårdstun med jorder og fuktig mark.
Område ID21863
Undersøkt av:Terje Børresen (2010-2011)